ĐÀI LOAN DỰ KIẾN ĐÓN GẦN 60 NGHÌN SINH VIÊN QUỐC TẾ NĂM 2019