Du học sinh Việt nam đạt thủ khoa tốt nghiệp ở Romania