Study in Taiwan

CÁC THÔNG TIN VỀ HỌC BỔNG CỦA ĐÀI LOAN

CÁC THÔNG TIN VỀ HỌC BỔNG CỦA ĐÀI LOAN Chương trình Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ tất cả các ngành hệ tiếng Anh HOẶC tiếng Hoa. + Loại A: Nhận học bổng 100 % học phí + Ký túc xá + trợ cấp tháng + Loại B: Nhận học bổng 100% học phí [...]

CẨM NANG DU HỌC ĐÀI LOAN

Cẩm nang du học Đài Loan Khi các bạn đi du học nước ngoài, thì hành trang các bạn cần chuẩn bị rất nhiều thứ như những vật dụng cần thiết, tâm lý học tập và sinh hoạt trong môi trường mới, tâm lý xa nhà… Một số vật dụng hoặc [...]

Information of Taiwanese universities

RECRUITMENT
SCHOLARSHIP

CÁC THÔNG TIN VỀ HỌC BỔNG CỦA ĐÀI LOAN

CÁC THÔNG TIN VỀ HỌC BỔNG CỦA ĐÀI LOAN Chương trình Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ tất cả các ngành hệ tiếng Anh HOẶC tiếng Hoa. + Loại A: Nhận học bổng 100 % học phí + Ký túc xá + trợ cấp tháng + Loại B: Nhận học bổng 100% học phí [...]

STUDY GUIDE

CẨM NANG DU HỌC ĐÀI LOAN

Cẩm nang du học Đài Loan Khi các bạn đi du học nước ngoài, thì hành trang các bạn cần chuẩn bị rất nhiều thứ như những vật dụng cần thiết, tâm lý học tập và sinh hoạt trong môi trường mới, tâm lý xa nhà… Một số vật dụng hoặc [...]

PARTNER UNIVERSITIES

Information of Taiwanese universities

TAIWAN FAQs

How to go study in Taiwan?

Taiwan has a lot to offer to the world. International students are now considering Taiwan as their first choice for Mandarin Chinese language learning, undergraduate and graduate degree programs, along with short-term study programs. And Taiwan is known for many outstanding cultural aspects: its popular multi-ethnic cuisine, historic landmarks and pristine environment to name a few. However, what Taiwan is best known for among international students is its world renowned and friendly “Taiwan spirit”…a place where students’ dreams can come true.

TAIWAN STUDY

GALLERY

VIDEO

ONLINE CONTACT


    0

    TAIWAN STUDY NEWS