Các thông tin liên quan tới xin việc tại Hàn Quốc?

Thông tin liên quan tới việc làm tại Hàn Quốc www.studyinkorea.go.kr → Hỗ trợ xin việc(취업지원) → Tìm thông tin tại mục “Thông tin tuyển dụng” (채용정보) hoặc bạn có thể tham gia Hội chợ việc làm cho sinh viên nước ngoài được Viện giáo dục quốc tế quốc gia Hàn Quốc KOTRA chủ quản, được tổ chức hàng năm.
Hội chợ tuyển dụng du học sinh nước ngoài: jobfair.contactkorea.go.kr
KOTRA Trung tâm hỗ trợ nhân lực chuyên nghiệp nước ngoài: www.contactkorea.go.kr