Có phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi đi làm không? Việc kê khai và nộp thuế có mất thời gian và khó khăn không?

Thuế thu nhập cá nhân ở Đài Loan đương nhiên em phải nộp, và doanh nghiệp nơi em làm sẽ chịu trách nhiệm nộp hộ em. Thuế này sẽ tự động khấu trừ vào lương trước khi em được nhận nên em sẽ không mất thời gian cho công việc này.