Có thể ở lại Đức sau khi tốt nghiệp hay không?

Có. Sau khi hoàn thành tấm bằng của mình, giống như rất nhiều sinh viên quốc tế, bạn có thể xin được định cơ tại đất nước này và phải tìm kiếm một công việc trong vòng 18 tháng. Nếu bạn tìm được một công việc trong khoảng thời gian này, bạn cần chắc rằng mình đã gia hạn visa, giấy phép định cư hoặc giấy phép lao động để được sống tại đây một cách hợp pháp.