Học tiếng Nhật bao lâu có thể đi du học Nhật Bản?

Học tiếng Nhật để đi du học chỉ cần học từ 4 – 6 tháng tại các Trung tâm tiếng Nhật hoặc tham gia thi đỗ một trong các kỳ thi tiếng Nhật của các tổ chức do Nhật Bản cấp. Với thời gian học tập này bạn có thể đạt trình độ N5.

Yêu cầu visa du học Nhật Bản trình độ tối thiểu phải đạt N5 . Có vốn tiêng Nhật tốt sẽ giúp ích nhiều cho bạn trong việc giao tiếp ở Nhật Bản trong học tập và cuộc sống sinh hoạt.