Mới tốt nghiệp cấp ba và chưa nhận bằng có thể du học Đài Loan được không?

Nếu bạn vừa tốt nghiệp chưa nhận được bằng cấp 3, bạn hoàn toàn có thể du học Đài Loan được vì chương trình này chỉ yêu cầu bạn đã tốt nghiệp cấp 3 và có xác nhận đã tốt nghiệp.