Hệ thống trường Đại học Hàn Quốc?

Hệ thống trường ĐH Hàn Quốc được chia làm 2 dạng: công lập và dân lập
Các Trường-Viện nghiên cứu công lập và Các Trường-Viện nghiên cứu dân lập
-Các Trường-Viện nghiên cứu công lập chú trọng nghiên cứu những lĩnh vực trọng tâm theo định hướng phát triển của đất nước. Ở Hàn Quốc số lượng trường dạng này tuy không nhiều nhưng chất lượng rất cao. Học phí ở một trường công lập khoảng $ 3.500 – $ 6.000 một năm
-Các Trường-Viện nghiên cứu dân lập được các cá nhân, các tập đoàn kinh tế đầu tư  nhằm mục đích đẩy mạnh giáo dục quốc gia và đào tạo nguồn nhân lực dồi dào thúc đẩy đất nước phát triển. Chất lượng giữa Trường-Viện công lập và tư nhân chênh lệch không nhiều lắm. Học phí ở trường tư khoảng từ $ 5.000 – $ 8.000 một năm.