Hệ vừa học vừa làm có học bổng không?

Có. Với chương trình Tân hướng nam của chính phủ Đài Loan nhiều trường đại học sẽ tạo điều kiện cho sinh viên tiết giảm chi phí đi du học bằng cách miễn học phí hoặc giảm một phần.