Học phí du học Đức là bao nhiêu?

Học phí du học Đức là bao nhiêu và nếu so với các nước khác thì thế nào?

Trả lời: Đa số các trường công lập ở Đức đều được miễn học phí. Chỉ còn có một số nơi như Hamburg, Bayern, Hamburg, Niedersachsen và Nordrhein-Westfalen học sinh sẽ phải đóng học phí nhưng khá thấp so với các quốc gia khu vực châu Âu, học phí một kì thường là 500 Euro ( khoảng 12 triệu) mỗi năm.