Học tiếng Đức trong bao lâu có thể đi

Nếu bạn đi theo chương trình Aupair thì bạn chỉ cần đạt trình độ giao tiếp ở mức độ cơ bản – tương đương A1.
Nếu bạn học nghề điều dưỡng thì bạn chỉ cần trình độ tiếng Đức B1.
Nếu bạn sang học dự bị đại học thì bạn phải thi đỗ được STK – tương đương B1 – B2.

TRÌNH ĐỘ A1 TRÌNH ĐỘ A2 TRÌNH ĐỘ B1 TRÌNH ĐỘ B2
-3 tháng.
Tương đương 50 giờ học.
-6 tháng.
Tương đương 100 giờ học.
-9 tháng
– Tương đương 150 giờ học.
-12-15 tháng.
– Tương đương 200-250 giờ học.