Lịch thi kỳ thi Năng lực Tiếng Hàn Topik?

Kỳ thi năng lực tiếng Hàn được tổ chức 6 lần/ năm (Tháng 1, 3, 4, 7, 10, 11). Lịch cụ thể cho từng kỳ thi mời bạn tham khảo trên trang Web của kỳ thi. Bài thi được chia làm hai loại: Loại I cho đối tượng mới học tiếng Hàn một thời gian ngắn có trình độ sơ cấp (TOPIK 1~2); loại II dành cho đối tượng trung và cao cấp (TOPIK 3~6. Dựa vào kết quả thi, trình độ thí sinh sẽ được phân cấp. Để được giải đáp các thông tin chi tiết khác, vui lòng tham khảo trang chủ: Kỳ thi năng lực tiếng Hàn (http://www.topik.go.kr)