Mùa tuyển sinh của các trường Đại học Nhật Bản?

Một năm có 4 kì nhập học: tháng 1, 4, 7 và tháng 10