Du học Đức phỏng vấn APS và thẩm tra APS khác nhau như thế nào?

APS là một bộ phận thuộc Phòng Văn hóa của Đại sứ quán Đức Hà Nội. APS thẩm tra liệu Sinh viên xin Du học có đáp ứng được các điều kiện cơ bản để nhập học Đại học tại Đức, đồng thời thẩm tra các Chứng chỉ học tập.

APS sẽ có 2 hình thức là phỏng vấn APS và thẩm tra hồ sơ APS. Đối với các bạn đã tốt nghiệp ĐH ở VN sẽ phải tham gia phỏng vấn APS, còn đối với các bạn chưa tốt nghiệp ĐH ở VN chỉ cần thẩm tra hồ sơ APS.