Tôi có thể Du học Nhật Bản bằng những hình thức nào?

Bạn có thể Du học Nhật Bản với nhiều hình thức sau: Du học bằng học bổng của Chính phủ Nhật Bản, Du học Nhật tự túc, Du học theo hình thức trao đổi sinh viên, Du học ngắn hạn…