NỮ SINH NHẬN HỌC BỔNG ĐẠI HỌC HARVARD HƠN 7 TỶ ĐỒNG