Nữ tiến sĩ 26 tuổi người Việt nam nổi danh tại xứ sở Sương mù