ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT KIỆN HÀNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT KIỆN HÀNH

Năm 1966

Đại học khoa học kỹ thuật Kiện Hành là trường điển hình của Đài Loan áp dụng công nghệ trong dạy nghề và các tổ chức dạy nghề rất tiên tiến và chuyên nghiệp.

Trong tất cả các hoạt động giảng dạy và thực hành thực tế Trường khoa học kỹ thuật Kiện Hành luôn kết hợp giữa công nghệ với khoa học nhân văn. Tất cả các hoạt động đều có tính cộng đồng cao và hướng tới mục đích phục vụ cho các lợi ích của cộng đồng.

Các buổi dạy của trường đều được bố trí xen kẽ các buổi giao lưu thực tế với các diễn giả là các nhà khoa học, các doanh nhân thành đạt để cho học sinh có nhiều cái nhìn thực tế hơn và nắm bắt kiến thức sâu rộng hơn và có ý nghĩa thực tiễn hơn.


[gusta_post_listing card_design=”3028″ number_of_columns=”2″ number_of_columns_tablet=”2″ number_of_columns_mobile=”2″ gap=”25″ load_more_style=”all” vc_id=”post-listing-ts” sub_groups=”load_more_button” category_include=”26″]

Đại học khoa học kỹ thuật Kiện Hành

Tên tiếng Anh: Chien Hsin University of Science and Technology
Tên tiếng Trung: 健 行 科 技 大 學

Địa chỉ: No. 229, Jianxing Road, Zhongli District, Taoyuan City, Taiwan
Là trường điển hình của Đài Loan áp dụng công nghệ trong dạy nghề và các tổ chức dạy nghề rất tiên tiến và chuyên nghiệp.
Trong tất cả các hoạt động giảng dạy và thực hành thực tế Trường khoa học kỹ thuật Kiện Hành luôn kết hợp giữa công nghệ với khoa học nhân văn. Tất cả các hoạt động đều có tính cộng đồng cao và hướng tới mục đích phục vụ cho các lợi ích của cộng đồng.
Các buổi dạy của trường đều được bố trí xen kẽ các buổi giao lưu thực tế với các diễn giả là các nhà khoa học, các doanh nhân thành đạt để cho học sinh có nhiều cái nhìn thực tế hơn và nắm bắt kiến thức sâu rộng hơn và có ý nghĩa thực tiễn hơn.
Trường có 12 khoa, bao gồm các phòng ban Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật điện, Cơ khí, Kỹ thuật Quản lý công nghiệp, Tài chính ngân hàng, Kinh doanh quốc tế, Quản lý Thông tin, Marketing và phân phối, Tài chính – Ngân hàng, Ngoại ngữ, và Thông tin kỹ thuật.

Đại học khoa học kỹ thuật Kiện Hành

Đại học khoa học kỹ thuật Kiện Hành

Trường có 12 khoa, bao gồm các phòng ban Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật điện, Cơ khí, Kỹ thuật Quản lý công nghiệp, Tài chính ngân hàng, Kinh doanh quốc tế, Quản lý Thông tin, Marketing và phân phối, Tài chính – Ngân hàng, Ngoại ngữ, và Thông tin kỹ thuật.

Trường Cao Đẳng, các Sở và Học viện của trường:

– Trường Cao đẳng Kỹ thuật Điện và Khoa học Máy tính: Cơ sở Điện tử, Khoa học Kỹ thuật điện, sở Khoa học máy tính và kỹ thuật thông tin, Cục Ứng dụng Geomatics

– Cao đẳng Kỹ thuật: Kỹ thuật cơ khí, sở Xây dựng

– Cao đẳng Quản lý: Sở Thông tin Quản lý, Khoa quản trị kinh doanh, Sở kỹ thuật và quản lý công nghiệp, Sở tiếp thị và phân phối

– Trường cao đẳng thương mại: Khoa quản trị kinh doanh quốc tế, sở Tài chính và ngân hàng, Sở Ngoại ngữ Ứng dụng

– Học viện: Cơ khí, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử, Quản lý thông tin, Trung tâm nghiên cứu châu Á, Quản lý, Quản trị Kinh doanh quốc tế, Vật lý Địa cầu Kỹ thuật và Môi trường, học viện Truyền thông, Máy tính và Kỹ thuật Hệ thống, Khoa học máy tính và Kỹ thuật thông tin, Tài chính và ngân hàng, Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ.

Chương trình học, Chương trình bằng cấp:

– Chương trình 2 năm: Chương trình dành cho những sinh viên đã có bằng Cao đẳng và phải vượt qua kỳ thi tuyển sinh để được nhập học. Sau khi hoàn thành 72 tín chỉ trong 2 năm sinh viên sẽ được cấp bằng cử nhân.

– Chương trình Đại học: chương trình kéo dài 4 năm với 136 tín chỉ, học sinh phải vượt qua kì thi tuyển sinh để được nhập học vào trường

– Chương trình Thạc sĩ: chương trình kéo dài từ 1-4 năm để hoàn thành 24 tín chỉ, chương trình dành cho những sinh viên đã có bằng cử nhân và phải vượt qua một kỳ thi của nhà trường.

Chương trình ngoại ngữ đặc biệt: Nhà trường cung cấp một loạt các lớp học ngoại ngữ cho tất cả những ai muốn học ngôn ngữ quốc tế. Học viên có thể lựa chọn học tiếng Trung Quốc, Anh, Nga, Tây Ban Nha, Đức, Nhật Bản. Các lớp học được dạy ở các cấp độ khác nhau từ cơ bản đến nâng cao và được dạy bởi các giáo viên bản ngữ có trình độ cao.

Đại học khoa học kỹ thuật Kiện Hành

Chương trình kết hợp Nhà Nước + Trường học + Doanh nghiệp: Vừa học vừa làm, thực tập hưởng lương.
Đại học khoa học kỹ thuật Kiện Hành

THÔNG BÁO
[gusta_post_listing card_design=”3028″ number_of_columns=”2″ number_of_columns_tablet=”2″ number_of_columns_mobile=”2″ gap=”25″ load_more_style=”all” vc_id=”post-listing-ts” sub_groups=”load_more_button” category_include=”26″]
THÔNG TIN TRƯỜNG

Đại học khoa học kỹ thuật Kiện Hành

Tên tiếng Anh: Chien Hsin University of Science and Technology
Tên tiếng Trung: 健 行 科 技 大 學

Địa chỉ: No. 229, Jianxing Road, Zhongli District, Taoyuan City, Taiwan
Là trường điển hình của Đài Loan áp dụng công nghệ trong dạy nghề và các tổ chức dạy nghề rất tiên tiến và chuyên nghiệp.
Trong tất cả các hoạt động giảng dạy và thực hành thực tế Trường khoa học kỹ thuật Kiện Hành luôn kết hợp giữa công nghệ với khoa học nhân văn. Tất cả các hoạt động đều có tính cộng đồng cao và hướng tới mục đích phục vụ cho các lợi ích của cộng đồng.
Các buổi dạy của trường đều được bố trí xen kẽ các buổi giao lưu thực tế với các diễn giả là các nhà khoa học, các doanh nhân thành đạt để cho học sinh có nhiều cái nhìn thực tế hơn và nắm bắt kiến thức sâu rộng hơn và có ý nghĩa thực tiễn hơn.
Trường có 12 khoa, bao gồm các phòng ban Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật điện, Cơ khí, Kỹ thuật Quản lý công nghiệp, Tài chính ngân hàng, Kinh doanh quốc tế, Quản lý Thông tin, Marketing và phân phối, Tài chính – Ngân hàng, Ngoại ngữ, và Thông tin kỹ thuật.

Đại học khoa học kỹ thuật Kiện Hành

Đại học khoa học kỹ thuật Kiện Hành

NGÀNH HỌC

Trường có 12 khoa, bao gồm các phòng ban Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật điện, Cơ khí, Kỹ thuật Quản lý công nghiệp, Tài chính ngân hàng, Kinh doanh quốc tế, Quản lý Thông tin, Marketing và phân phối, Tài chính – Ngân hàng, Ngoại ngữ, và Thông tin kỹ thuật.

Trường Cao Đẳng, các Sở và Học viện của trường:

– Trường Cao đẳng Kỹ thuật Điện và Khoa học Máy tính: Cơ sở Điện tử, Khoa học Kỹ thuật điện, sở Khoa học máy tính và kỹ thuật thông tin, Cục Ứng dụng Geomatics

– Cao đẳng Kỹ thuật: Kỹ thuật cơ khí, sở Xây dựng

– Cao đẳng Quản lý: Sở Thông tin Quản lý, Khoa quản trị kinh doanh, Sở kỹ thuật và quản lý công nghiệp, Sở tiếp thị và phân phối

– Trường cao đẳng thương mại: Khoa quản trị kinh doanh quốc tế, sở Tài chính và ngân hàng, Sở Ngoại ngữ Ứng dụng

– Học viện: Cơ khí, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử, Quản lý thông tin, Trung tâm nghiên cứu châu Á, Quản lý, Quản trị Kinh doanh quốc tế, Vật lý Địa cầu Kỹ thuật và Môi trường, học viện Truyền thông, Máy tính và Kỹ thuật Hệ thống, Khoa học máy tính và Kỹ thuật thông tin, Tài chính và ngân hàng, Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ.

Chương trình học, Chương trình bằng cấp:

– Chương trình 2 năm: Chương trình dành cho những sinh viên đã có bằng Cao đẳng và phải vượt qua kỳ thi tuyển sinh để được nhập học. Sau khi hoàn thành 72 tín chỉ trong 2 năm sinh viên sẽ được cấp bằng cử nhân.

– Chương trình Đại học: chương trình kéo dài 4 năm với 136 tín chỉ, học sinh phải vượt qua kì thi tuyển sinh để được nhập học vào trường

– Chương trình Thạc sĩ: chương trình kéo dài từ 1-4 năm để hoàn thành 24 tín chỉ, chương trình dành cho những sinh viên đã có bằng cử nhân và phải vượt qua một kỳ thi của nhà trường.

Chương trình ngoại ngữ đặc biệt: Nhà trường cung cấp một loạt các lớp học ngoại ngữ cho tất cả những ai muốn học ngôn ngữ quốc tế. Học viên có thể lựa chọn học tiếng Trung Quốc, Anh, Nga, Tây Ban Nha, Đức, Nhật Bản. Các lớp học được dạy ở các cấp độ khác nhau từ cơ bản đến nâng cao và được dạy bởi các giáo viên bản ngữ có trình độ cao.

Đại học khoa học kỹ thuật Kiện Hành

HỌC PHÍ

Chương trình kết hợp Nhà Nước + Trường học + Doanh nghiệp: Vừa học vừa làm, thực tập hưởng lương.
Đại học khoa học kỹ thuật Kiện Hành