TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA KUNSAN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA KUNSAN

Năm 1947

Đại học Quốc gia Kunsan là một tổ chức giáo dục đại học công lập phi lợi nhuận nằm ở thành phố Gunsan.

Đại học quốc gia Kunsan là một trong những trường đại học uy tín tại Hàn Quốc chuyên đào tạo các ngành Nghệ thuật và nhân văn, Kinh doanh và Khoa học xã hội, Ngôn ngữ và văn hóa, Y học và sức khỏe, Kỹ thuật, Khoa học công nghê.
Đại học Quốc gia Kunsan thu hút du học sinh nước ngoài với chính sách mức học phí thấp chỉ bằng một nửa các trường dân lập. Nhờ có quỹ hỗ trợ từ chính phủ hàng năm, trường cung cấp nhiều loại học bổng và trợ cấp sinh hoạt cho sinh viên quốc tế.
Đại học Quốc gia Kunsan cung cấp các khóa học và các chương trình dẫn tới các chứng chỉ giáo dục đại học chính thức được công nhận như bằng cử nhân, văn bằng cử nhân, văn bằng, liên kết hoặc bằng cấp cơ sở, bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ trong một số lĩnh vực nghiên cứu.


[gusta_post_listing card_design=”3028″ number_of_columns=”2″ number_of_columns_tablet=”2″ number_of_columns_mobile=”2″ gap=”25″ load_more_style=”all” vc_id=”post-listing-ts” sub_groups=”load_more_button” category_include=”377″]

Tên tiếng Anh: Kunsan National University

Tên tiếng Hàn quốc: 군산대학교

Địa chỉ: 558, Daehak-ro, Gunsan-si, Jeollabuk-do, Hàn Quốc

Đại học Quốc gia Kunsan là một tổ chức giáo dục đại học công lập phi lợi nhuận nằm ở thành phố Gunsan.
Đại học quốc gia Kunsan là một trong những trường đại học uy tín tại Hàn Quốc chuyên đào tạo các ngành Nghệ thuật và nhân văn, Kinh doanh và Khoa học xã hội, Ngôn ngữ và văn hóa, Y học và sức khỏe, Kỹ thuật, Khoa học công nghê.
Đại học Quốc gia Kunsan thu hút du học sinh nước ngoài với chính sách mức học phí thấp chỉ bằng một nửa các trường dân lập. Nhờ có quỹ hỗ trợ từ chính phủ hàng năm, trường cung cấp nhiều loại học bổng và trợ cấp sinh hoạt cho sinh viên quốc tế.
Đại học Quốc gia Kunsan cung cấp các khóa học và các chương trình dẫn tới các chứng chỉ giáo dục đại học chính thức được công nhận như bằng cử nhân, văn bằng cử nhân, văn bằng, liên kết hoặc bằng cấp cơ sở, bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ trong một số lĩnh vực nghiên cứu.

Kunsan National University

Đại học Quốc gia Kunsan

100% Visa thẳng

Trường Đại học Quốc gia Kunsan có 420 khoa, 228 nhân viên. Số sinh viên theo học tại trường hệ đại học là 2, hệ sau đại học là 2.

Các ngành đào tạo:
Lĩnh vực tàu/xe hơi/máy móc
Biển/thực phẩm
Năng lượng
Lĩnh vực dung hợp ICT
Nghiên cứu về Kunsan Daemangeum
Lĩnh vực thương mại quốc tế
Các hình thức nhập học:
Sinh viên năm nhất: Ứng viên muốn du học Hàn Quốc trường Đại học Kunsan phải hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông tại nước ngoài, trình độ tương đương với những ứng viên Hàn Quốc.
Sinh viên chuyển tiếp: Ứng viên phải hoàn thành chương trình cao đẳng chính quy hệ 2 năm tại nước ngoài.
Thạc sĩ & tiến sĩ: Ứng viên có quốc tịch nước ngoài, hoàn thành chương tình giáo dục phổ thông và có bằng cử nhân từ trường đại học chính quy hệ 4 năm tại nước ngoài.

Kunsan National University

Kunsan National University

Học bổng của trường đại học quốc gia Kunsan Hàn Quốc.

  1. Đại học.

Thành tích xuất sắc loại A: $838 cho sinh viên dựa vào điểm GPA của học kỳ trước.
Thành tích xuất sắc loại B: $587 cho sinh viên dựa vào điểm GPA của học kỳ trước.
Thành tích xuất sắc loại C: $419 cho sinh viên dựa vào điểm GPA của học kỳ trước.
Học bổng cho sinh viên mới: $587 cho sinh viên mới của KNU.
Học bổng hỗ trợ sinh hoạt: $ 838 cho sinh viên mới của KNU sống ở Ký túc xá.

  1. Sau đại học.

Học bổng cho sinh viên tốt nghiệp KNU: $1,257 cho sinh viên tốt nghiệp trường KNU.
Học bổng thông thường: $838 cho các sinh viên dành được học bổng Sau Đại học.
Học bổng cho sinh viên mới: $838 cho sinh viên mới trừ sinh viên tốt nghiệp trường KNU.
Học bổng dựa vào điểm TOPIK:
$670 cho dinh viên đạt TOPIK cấp 5.
$ 419 cho sinh viên đạt TOPIK cấp 4.

Kunsan National University

Phòng thực hành Đại học quốc gia Kunsan

Ký túc xá đại học Kunsan Hàn Quốc.

Số phòng: 538 (nam).

Loại phòng: Đơn.

Tiện nghi: Giường, Bàn, Ghế, Giá sách, Phòng tắm chung.

Số phòng: 274 (nữ).

Loại phòng: Đơn.

Tiện nghi: Giường, Bàn, Ghế, Giá sách, Phòng tắm chung.

Kunsan National University

Kunsan National University

THÔNG BÁO
[gusta_post_listing card_design=”3028″ number_of_columns=”2″ number_of_columns_tablet=”2″ number_of_columns_mobile=”2″ gap=”25″ load_more_style=”all” vc_id=”post-listing-ts” sub_groups=”load_more_button” category_include=”377″]
THÔNG TIN TRƯỜNG

Tên tiếng Anh: Kunsan National University

Tên tiếng Hàn quốc: 군산대학교

Địa chỉ: 558, Daehak-ro, Gunsan-si, Jeollabuk-do, Hàn Quốc

Đại học Quốc gia Kunsan là một tổ chức giáo dục đại học công lập phi lợi nhuận nằm ở thành phố Gunsan.
Đại học quốc gia Kunsan là một trong những trường đại học uy tín tại Hàn Quốc chuyên đào tạo các ngành Nghệ thuật và nhân văn, Kinh doanh và Khoa học xã hội, Ngôn ngữ và văn hóa, Y học và sức khỏe, Kỹ thuật, Khoa học công nghê.
Đại học Quốc gia Kunsan thu hút du học sinh nước ngoài với chính sách mức học phí thấp chỉ bằng một nửa các trường dân lập. Nhờ có quỹ hỗ trợ từ chính phủ hàng năm, trường cung cấp nhiều loại học bổng và trợ cấp sinh hoạt cho sinh viên quốc tế.
Đại học Quốc gia Kunsan cung cấp các khóa học và các chương trình dẫn tới các chứng chỉ giáo dục đại học chính thức được công nhận như bằng cử nhân, văn bằng cử nhân, văn bằng, liên kết hoặc bằng cấp cơ sở, bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ trong một số lĩnh vực nghiên cứu.

Kunsan National University

Đại học Quốc gia Kunsan

NGÀNH HỌC

100% Visa thẳng

Trường Đại học Quốc gia Kunsan có 420 khoa, 228 nhân viên. Số sinh viên theo học tại trường hệ đại học là 2, hệ sau đại học là 2.

Các ngành đào tạo:
Lĩnh vực tàu/xe hơi/máy móc
Biển/thực phẩm
Năng lượng
Lĩnh vực dung hợp ICT
Nghiên cứu về Kunsan Daemangeum
Lĩnh vực thương mại quốc tế
Các hình thức nhập học:
Sinh viên năm nhất: Ứng viên muốn du học Hàn Quốc trường Đại học Kunsan phải hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông tại nước ngoài, trình độ tương đương với những ứng viên Hàn Quốc.
Sinh viên chuyển tiếp: Ứng viên phải hoàn thành chương trình cao đẳng chính quy hệ 2 năm tại nước ngoài.
Thạc sĩ & tiến sĩ: Ứng viên có quốc tịch nước ngoài, hoàn thành chương tình giáo dục phổ thông và có bằng cử nhân từ trường đại học chính quy hệ 4 năm tại nước ngoài.

Kunsan National University

Kunsan National University

HỌC BỔNG

Học bổng của trường đại học quốc gia Kunsan Hàn Quốc.

  1. Đại học.

Thành tích xuất sắc loại A: $838 cho sinh viên dựa vào điểm GPA của học kỳ trước.
Thành tích xuất sắc loại B: $587 cho sinh viên dựa vào điểm GPA của học kỳ trước.
Thành tích xuất sắc loại C: $419 cho sinh viên dựa vào điểm GPA của học kỳ trước.
Học bổng cho sinh viên mới: $587 cho sinh viên mới của KNU.
Học bổng hỗ trợ sinh hoạt: $ 838 cho sinh viên mới của KNU sống ở Ký túc xá.

  1. Sau đại học.

Học bổng cho sinh viên tốt nghiệp KNU: $1,257 cho sinh viên tốt nghiệp trường KNU.
Học bổng thông thường: $838 cho các sinh viên dành được học bổng Sau Đại học.
Học bổng cho sinh viên mới: $838 cho sinh viên mới trừ sinh viên tốt nghiệp trường KNU.
Học bổng dựa vào điểm TOPIK:
$670 cho dinh viên đạt TOPIK cấp 5.
$ 419 cho sinh viên đạt TOPIK cấp 4.

Kunsan National University

Phòng thực hành Đại học quốc gia Kunsan

HỌC PHÍ

Ký túc xá đại học Kunsan Hàn Quốc.

Số phòng: 538 (nam).

Loại phòng: Đơn.

Tiện nghi: Giường, Bàn, Ghế, Giá sách, Phòng tắm chung.

Số phòng: 274 (nữ).

Loại phòng: Đơn.

Tiện nghi: Giường, Bàn, Ghế, Giá sách, Phòng tắm chung.

Kunsan National University

Kunsan National University