ĐẠI HỌC THỦ PHỦ ĐÀI LOAN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ PHỦ ĐÀI LOAN

Năm 2000

Đại học Thủ Phủ Đài Loan là trường nằm trong top đầu các trường đào tạo về ngành du lịch và giải trí.

Là trường Đại học áp dụng thành công phương thức học và thực hành thực tế hưởng lương cho sinh viên.

Là ngôi trường áp dụng phương thức học Sandwich – nghĩa là hình thức làm và xem (doing and watch)

Trường Đại học thủ phủ sở hữu nhiều khách sạn 5 sao (khách sạn thực tập 5 sao – Garden Vill ) và khu vui chơi giải trí, vì vậy toàn bộ sinh viên học tập ở trường đều có nhiều cơ hội học và thực hành thực tế tại các khách sạn và khu vui chơi giải trí của nhà trường.


[gusta_post_listing card_design=”3028″ number_of_columns=”2″ number_of_columns_tablet=”2″ number_of_columns_mobile=”2″ gap=”25″ load_more_style=”all” vc_id=”post-listing-ts” sub_groups=”load_more_button” category_include=”26″]

Đại học Thủ Phủ Đài Loan

Tên tiếng Anh: Taiwan Shoufu University

Tên tiếng Việt: Đại học Thủ Phủ Đài Loan

Tên tiếng Trung: 台灣首府大學

Địa chỉ: No.168 Phố Nanshi, Khu Madou.,Thành Phố Đài Nam, Đài Loan (Trung Quốc)

Đại học Thủ phủ Đài Loan

Đại học Thủ phủ Đài Loan

Là trường nằm trong top đầu các trường đào tạo về ngành du lịch và giải trí.

Là trường Đại học áp dụng thành công phương thức học và thực hành thực tế hưởng lương cho sinh viên.

Là ngôi trường áp dụng phương thức học Sandwich – nghĩa là hình thức làm và xem (doing and watch)

Trường Đại học thủ phủ sở hữu nhiều khách sạn 5 sao (khách sạn thực tập 5 sao – Garden Vill ) và khu vui chơi giải trí, vì vậy toàn bộ sinh viên học tập ở trường đều có nhiều cơ hội học và thực hành thực tế tại các khách sạn và khu vui chơi giải trí của nhà trường.

Là ngôi trường có khuôn viên, cảnh quan đẹp. Cơ sở vật chất nhà trường tiện nghi, đầy đủ và rất hiện đại.

Sinh viên tốt nghiệp có cơ hội ở lại các khách sạn của Trường hoặc các khách sạn hàng đầu Đài Loan làm việc.

Học kỳ

Học kỳ Học kỳ mùa xuân 15 học hàng tuần. Tổng 180 giờ 12 tuần
Học kỳ mùa hè 15 học hàng tuần. Tổng 180 giờ 12 tuần
Nghỉ hè 20 giò hàng tuần. Tổng 160 giờ 8 tuần
Trại văn hóa 15 giờ hàng tuần 3-6 tuần
Chương trình học tiếng Trung Quốc Tổng 96 giờ. Kế hoạch học tập linh hoạt

 

Các trường dạy chuyên môn trực thuộc:

Trường cao đẳng công nghiệp giải trí;

Cao đẳng Sư phạm và Thiết kế;

Trường Quản lý khách sạn;

Trung tâm giáo dục đại cương

Các khoa giảng dạy bao gồm:

Khoa Phát triển và Thiết kế Sản phẩm,
Khoa Giải trí Kỹ thuật số và Thiết kế Trò chơi,
Khoa Khoa học Máy tính và Thiết kế Đa phương tiện
Khoa Quản lý Giải trí và Giải trí.
Khoa Khách sạn và Quản lý Thực phẩm.
Khoa Y tế và Quản trị Kinh doanh Sắc đẹp.
Khoa Quản lý Công nghiệp Du lịch.
Khoa Quản trị Kinh doanh.
Khoa Giải trí và Quản lý Thông tin.
Chương trình đại học tại khách sạn

Phí đăng kí nhập học: $500NT (tại Đài Loan)

Khóa học tiếng Trung Quốc

Lớp Số tuần Học phí

Mùa Xuân và mùa thu

(6~10 học sinh/lớp)

12

$27000 NT (15 giờ/tuần)

$18000 NT (10 giờ/tuần)

Lớp mùa hè

(6~10 học sinh/lớp)

8

$18000 NT (15 giờ/tuần)

$12000 NT(10 giờ/tuần)

Kèm riêng học sinh $600 NT/giờ
THÔNG BÁO
[gusta_post_listing card_design=”3028″ number_of_columns=”2″ number_of_columns_tablet=”2″ number_of_columns_mobile=”2″ gap=”25″ load_more_style=”all” vc_id=”post-listing-ts” sub_groups=”load_more_button” category_include=”26″]
THÔNG TIN TRƯỜNG

Đại học Thủ Phủ Đài Loan

Tên tiếng Anh: Taiwan Shoufu University

Tên tiếng Việt: Đại học Thủ Phủ Đài Loan

Tên tiếng Trung: 台灣首府大學

Địa chỉ: No.168 Phố Nanshi, Khu Madou.,Thành Phố Đài Nam, Đài Loan (Trung Quốc)

Đại học Thủ phủ Đài Loan

Đại học Thủ phủ Đài Loan

Là trường nằm trong top đầu các trường đào tạo về ngành du lịch và giải trí.

Là trường Đại học áp dụng thành công phương thức học và thực hành thực tế hưởng lương cho sinh viên.

Là ngôi trường áp dụng phương thức học Sandwich – nghĩa là hình thức làm và xem (doing and watch)

Trường Đại học thủ phủ sở hữu nhiều khách sạn 5 sao (khách sạn thực tập 5 sao – Garden Vill ) và khu vui chơi giải trí, vì vậy toàn bộ sinh viên học tập ở trường đều có nhiều cơ hội học và thực hành thực tế tại các khách sạn và khu vui chơi giải trí của nhà trường.

Là ngôi trường có khuôn viên, cảnh quan đẹp. Cơ sở vật chất nhà trường tiện nghi, đầy đủ và rất hiện đại.

Sinh viên tốt nghiệp có cơ hội ở lại các khách sạn của Trường hoặc các khách sạn hàng đầu Đài Loan làm việc.

Học kỳ

Học kỳ Học kỳ mùa xuân 15 học hàng tuần. Tổng 180 giờ 12 tuần
Học kỳ mùa hè 15 học hàng tuần. Tổng 180 giờ 12 tuần
Nghỉ hè 20 giò hàng tuần. Tổng 160 giờ 8 tuần
Trại văn hóa 15 giờ hàng tuần 3-6 tuần
Chương trình học tiếng Trung Quốc Tổng 96 giờ. Kế hoạch học tập linh hoạt

 

NGÀNH HỌC

Các trường dạy chuyên môn trực thuộc:

Trường cao đẳng công nghiệp giải trí;

Cao đẳng Sư phạm và Thiết kế;

Trường Quản lý khách sạn;

Trung tâm giáo dục đại cương

Các khoa giảng dạy bao gồm:

Khoa Phát triển và Thiết kế Sản phẩm,
Khoa Giải trí Kỹ thuật số và Thiết kế Trò chơi,
Khoa Khoa học Máy tính và Thiết kế Đa phương tiện
Khoa Quản lý Giải trí và Giải trí.
Khoa Khách sạn và Quản lý Thực phẩm.
Khoa Y tế và Quản trị Kinh doanh Sắc đẹp.
Khoa Quản lý Công nghiệp Du lịch.
Khoa Quản trị Kinh doanh.
Khoa Giải trí và Quản lý Thông tin.
Chương trình đại học tại khách sạn

HỌC PHÍ

Phí đăng kí nhập học: $500NT (tại Đài Loan)

Khóa học tiếng Trung Quốc

Lớp Số tuần Học phí

Mùa Xuân và mùa thu

(6~10 học sinh/lớp)

12

$27000 NT (15 giờ/tuần)

$18000 NT (10 giờ/tuần)

Lớp mùa hè

(6~10 học sinh/lớp)

8

$18000 NT (15 giờ/tuần)

$12000 NT(10 giờ/tuần)

Kèm riêng học sinh $600 NT/giờ