Konyang University

Trường đại học Dongguk

Thành lập năm 1950

Đại học Sogang thực hiện đào tạo lấy trong tâm là người học và chương trình tập trung vào kỹ năng nói. Nhằm nâng cao khả năng nói của học sinh trong mỗi tiết học các thầy cô đều tạo ra rất nhiều những hoạt động hội thoại gian tiếp thu vị. Tại trường học sinh được học những biểu hiện, câu thoại trong cuộc sống thực tế nên có thể tiếp thu tiếng Hàn rất hiệu quả, đặc biệt là khả năng giao tiếp. Bên cạnh việc tập trung vào khả năng nói, học sinh vẫn được đào tạo tổng hợp đầy đủ cả bốn kỹ năng nói, nghe, đọc, viết. Mỗi một cấp học từ cấp 1 đến cấp 6 đều có 3 thầy cô phụ trách nên học sinh có thể tiếp xúc với nhiều phương pháp giảng dạy khác nhau, sẽ không bị nhàm chán trong giờ học. Ngoài ra nhà trường còn tạo cơ hội để học sinh có thể trải nghiệm, tìm hiểu về văn hóa Hàn Quốc, từ đó nâng cao hiệu quả trong học tiếng Hàn.


Đại học Sogang thực hiện đào tạo lấy trong tâm là người học và chương trình tập trung vào kỹ năng nói. Nhằm nâng cao khả năng nói của học sinh trong mỗi tiết học các thầy cô đều tạo ra rất nhiều những hoạt động hội thoại gian tiếp thu vị. Tại trường học sinh được học những biểu hiện, câu thoại trong cuộc sống thực tế nên có thể tiếp thu tiếng Hàn rất hiệu quả, đặc biệt là khả năng giao tiếp. Bên cạnh việc tập trung vào khả năng nói, học sinh vẫn được đào tạo tổng hợp đầy đủ cả bốn kỹ năng nói, nghe, đọc, viết. Mỗi một cấp học từ cấp 1 đến cấp 6 đều có 3 thầy cô phụ trách nên học sinh có thể tiếp xúc với nhiều phương pháp giảng dạy khác nhau, sẽ không bị nhàm chán trong giờ học. Ngoài ra nhà trường còn tạo cơ hội để học sinh có thể trải nghiệm, tìm hiểu về văn hóa Hàn Quốc, từ đó nâng cao hiệu quả trong học tiếng Hàn.

Đại học Sogang thực hiện đào tạo lấy trong tâm là người học và chương trình tập trung vào kỹ năng nói. Nhằm nâng cao khả năng nói của học sinh trong mỗi tiết học các thầy cô đều tạo ra rất nhiều những hoạt động hội thoại gian tiếp thu vị. Tại trường học sinh được học những biểu hiện, câu thoại trong cuộc sống thực tế nên có thể tiếp thu tiếng Hàn rất hiệu quả, đặc biệt là khả năng giao tiếp. Bên cạnh việc tập trung vào khả năng nói, học sinh vẫn được đào tạo tổng hợp đầy đủ cả bốn kỹ năng nói, nghe, đọc, viết. Mỗi một cấp học từ cấp 1 đến cấp 6 đều có 3 thầy cô phụ trách nên học sinh có thể tiếp xúc với nhiều phương pháp giảng dạy khác nhau, sẽ không bị nhàm chán trong giờ học. Ngoài ra nhà trường còn tạo cơ hội để học sinh có thể trải nghiệm, tìm hiểu về văn hóa Hàn Quốc, từ đó nâng cao hiệu quả trong học tiếng Hàn.

HỌC PHÍ CHI TIẾT
Khóa học Phí xét duyệt Học phí Ký túc xá Giáo trình Phí cơ sở Chi phí khác Tổng
1 năm 60,000 Won 6,200,000 Won 1,600,000 Won 0 Won 30,000 Won 0 Won 7,890,000 Won
6 tháng 60,000 Won 3,100,000 Won 800,000 Won 0 Won 30,000 Won 0 Won 3,990,000 Won

THÔNG TIN TRƯỜNG HỌC

 Lịch học năm 2018

Học kì Thời gian học Hạn nộp hồ sơ Kì thi phân lớp
Xuân 20.03-31.05 03.02 18.03
Hạ 21.06-29.08 08.05 16.06
Thu 18.09-01.12 04.08 13~14.09
Đông 18/12/2017 – 28/02/2018 20/10/2017 14/12/2017
Xuân (2018) 26/01/2018 19/03 ~ 30/05/2018

 

※ Thời hạn kết thúc đăng ký có thể sẽ sớm hơn nên các bạn học sinh cần lưu ý.
※ Nhất đinh phải hoàn thành tất cả thủ tục và đăng ký trước khi hết hạn đăng ký.

 Vị trí  1-30 Pildong – Junggu- thủ đô Seoul
 Cấp độ các lớp Cấp 1 ~ cấp 6
 1 học kỳ 10 tuần, mỗi tuần 5 ngày (thứ 2 ~ thứ 60 mỗi ngày 4 tiếng, một học kỳ 200 tiếng
Thời gian tiết học 1 ngày 4 tiếng 9 : 00 ~ 13 : 00 (cấp 3 ~ cấp 6)   13 : 00 ~ 17 : 00 (cấp 1 ~ cấp 2) ※ cũng có một số lớp sơ cấp học buổi sáng
Trải nghiệm văn hóa Một tuần một lần mở lớp trải nghiệm văn hóa.
 Số học sinh Tiêu chuẩn: 12 người
 Kiểm tra năng lực level test Là kỳ thi để sắp xếp lớp trước khi bắt đầu học kỳ 1. Kỳ thi bao gồm các bài thi nói,nghe,  đọc, viết. đây là kỳ thi bắt buộc vì nó quyết định lớp thích hợp với năng lực của các bạn các bạn
 Tỷ lệ đi học đầy đủ Tham gia đủ trên 80% (160 tiếng) tổng số giờ học là một trong số những điều kiện để xét có được học tiếp lên đại học hay không
HỌC PHÍ CHI TIẾT
Khóa học Phí xét duyệt Học phí Ký túc xá Giáo trình Phí cơ sở Chi phí khác Tổng
1 năm 60,000 Won 6,200,000 Won 1,600,000 Won 0 Won 30,000 Won 0 Won 7,890,000 Won
6 tháng 60,000 Won 3,100,000 Won 800,000 Won 0 Won 30,000 Won 0 Won 3,990,000 Won

THÔNG TIN TRƯỜNG HỌC

 Lịch học năm 2018

Học kì Thời gian học Hạn nộp hồ sơ Kì thi phân lớp
Xuân 20.03-31.05 03.02 18.03
Hạ 21.06-29.08 08.05 16.06
Thu 18.09-01.12 04.08 13~14.09
Đông 18/12/2017 – 28/02/2018 20/10/2017 14/12/2017
Xuân (2018) 26/01/2018 19/03 ~ 30/05/2018

 

※ Thời hạn kết thúc đăng ký có thể sẽ sớm hơn nên các bạn học sinh cần lưu ý.
※ Nhất đinh phải hoàn thành tất cả thủ tục và đăng ký trước khi hết hạn đăng ký.

 Vị trí  1-30 Pildong – Junggu- thủ đô Seoul
 Cấp độ các lớp Cấp 1 ~ cấp 6
 1 học kỳ 10 tuần, mỗi tuần 5 ngày (thứ 2 ~ thứ 60 mỗi ngày 4 tiếng, một học kỳ 200 tiếng
Thời gian tiết học 1 ngày 4 tiếng 9 : 00 ~ 13 : 00 (cấp 3 ~ cấp 6)   13 : 00 ~ 17 : 00 (cấp 1 ~ cấp 2) ※ cũng có một số lớp sơ cấp học buổi sáng
Trải nghiệm văn hóa Một tuần một lần mở lớp trải nghiệm văn hóa.
 Số học sinh Tiêu chuẩn: 12 người
 Kiểm tra năng lực level test Là kỳ thi để sắp xếp lớp trước khi bắt đầu học kỳ 1. Kỳ thi bao gồm các bài thi nói,nghe,  đọc, viết. đây là kỳ thi bắt buộc vì nó quyết định lớp thích hợp với năng lực của các bạn các bạn
 Tỷ lệ đi học đầy đủ Tham gia đủ trên 80% (160 tiếng) tổng số giờ học là một trong số những điều kiện để xét có được học tiếp lên đại học hay không
THÔNG BÁO
THÔNG TIN TRƯỜNG

Đại học Sogang thực hiện đào tạo lấy trong tâm là người học và chương trình tập trung vào kỹ năng nói. Nhằm nâng cao khả năng nói của học sinh trong mỗi tiết học các thầy cô đều tạo ra rất nhiều những hoạt động hội thoại gian tiếp thu vị. Tại trường học sinh được học những biểu hiện, câu thoại trong cuộc sống thực tế nên có thể tiếp thu tiếng Hàn rất hiệu quả, đặc biệt là khả năng giao tiếp. Bên cạnh việc tập trung vào khả năng nói, học sinh vẫn được đào tạo tổng hợp đầy đủ cả bốn kỹ năng nói, nghe, đọc, viết. Mỗi một cấp học từ cấp 1 đến cấp 6 đều có 3 thầy cô phụ trách nên học sinh có thể tiếp xúc với nhiều phương pháp giảng dạy khác nhau, sẽ không bị nhàm chán trong giờ học. Ngoài ra nhà trường còn tạo cơ hội để học sinh có thể trải nghiệm, tìm hiểu về văn hóa Hàn Quốc, từ đó nâng cao hiệu quả trong học tiếng Hàn.

Đại học Sogang thực hiện đào tạo lấy trong tâm là người học và chương trình tập trung vào kỹ năng nói. Nhằm nâng cao khả năng nói của học sinh trong mỗi tiết học các thầy cô đều tạo ra rất nhiều những hoạt động hội thoại gian tiếp thu vị. Tại trường học sinh được học những biểu hiện, câu thoại trong cuộc sống thực tế nên có thể tiếp thu tiếng Hàn rất hiệu quả, đặc biệt là khả năng giao tiếp. Bên cạnh việc tập trung vào khả năng nói, học sinh vẫn được đào tạo tổng hợp đầy đủ cả bốn kỹ năng nói, nghe, đọc, viết. Mỗi một cấp học từ cấp 1 đến cấp 6 đều có 3 thầy cô phụ trách nên học sinh có thể tiếp xúc với nhiều phương pháp giảng dạy khác nhau, sẽ không bị nhàm chán trong giờ học. Ngoài ra nhà trường còn tạo cơ hội để học sinh có thể trải nghiệm, tìm hiểu về văn hóa Hàn Quốc, từ đó nâng cao hiệu quả trong học tiếng Hàn.

NGÀNH HỌC
HỌC PHÍ CHI TIẾT
Khóa học Phí xét duyệt Học phí Ký túc xá Giáo trình Phí cơ sở Chi phí khác Tổng
1 năm 60,000 Won 6,200,000 Won 1,600,000 Won 0 Won 30,000 Won 0 Won 7,890,000 Won
6 tháng 60,000 Won 3,100,000 Won 800,000 Won 0 Won 30,000 Won 0 Won 3,990,000 Won

THÔNG TIN TRƯỜNG HỌC

 Lịch học năm 2018

Học kì Thời gian học Hạn nộp hồ sơ Kì thi phân lớp
Xuân 20.03-31.05 03.02 18.03
Hạ 21.06-29.08 08.05 16.06
Thu 18.09-01.12 04.08 13~14.09
Đông 18/12/2017 – 28/02/2018 20/10/2017 14/12/2017
Xuân (2018) 26/01/2018 19/03 ~ 30/05/2018

 

※ Thời hạn kết thúc đăng ký có thể sẽ sớm hơn nên các bạn học sinh cần lưu ý.
※ Nhất đinh phải hoàn thành tất cả thủ tục và đăng ký trước khi hết hạn đăng ký.

 Vị trí  1-30 Pildong – Junggu- thủ đô Seoul
 Cấp độ các lớp Cấp 1 ~ cấp 6
 1 học kỳ 10 tuần, mỗi tuần 5 ngày (thứ 2 ~ thứ 60 mỗi ngày 4 tiếng, một học kỳ 200 tiếng
Thời gian tiết học 1 ngày 4 tiếng 9 : 00 ~ 13 : 00 (cấp 3 ~ cấp 6)   13 : 00 ~ 17 : 00 (cấp 1 ~ cấp 2) ※ cũng có một số lớp sơ cấp học buổi sáng
Trải nghiệm văn hóa Một tuần một lần mở lớp trải nghiệm văn hóa.
 Số học sinh Tiêu chuẩn: 12 người
 Kiểm tra năng lực level test Là kỳ thi để sắp xếp lớp trước khi bắt đầu học kỳ 1. Kỳ thi bao gồm các bài thi nói,nghe,  đọc, viết. đây là kỳ thi bắt buộc vì nó quyết định lớp thích hợp với năng lực của các bạn các bạn
 Tỷ lệ đi học đầy đủ Tham gia đủ trên 80% (160 tiếng) tổng số giờ học là một trong số những điều kiện để xét có được học tiếp lên đại học hay không
HỌC BỔNG
HỌC PHÍ
HỌC PHÍ CHI TIẾT
Khóa học Phí xét duyệt Học phí Ký túc xá Giáo trình Phí cơ sở Chi phí khác Tổng
1 năm 60,000 Won 6,200,000 Won 1,600,000 Won 0 Won 30,000 Won 0 Won 7,890,000 Won
6 tháng 60,000 Won 3,100,000 Won 800,000 Won 0 Won 30,000 Won 0 Won 3,990,000 Won

THÔNG TIN TRƯỜNG HỌC

 Lịch học năm 2018

Học kì Thời gian học Hạn nộp hồ sơ Kì thi phân lớp
Xuân 20.03-31.05 03.02 18.03
Hạ 21.06-29.08 08.05 16.06
Thu 18.09-01.12 04.08 13~14.09
Đông 18/12/2017 – 28/02/2018 20/10/2017 14/12/2017
Xuân (2018) 26/01/2018 19/03 ~ 30/05/2018

 

※ Thời hạn kết thúc đăng ký có thể sẽ sớm hơn nên các bạn học sinh cần lưu ý.
※ Nhất đinh phải hoàn thành tất cả thủ tục và đăng ký trước khi hết hạn đăng ký.

 Vị trí  1-30 Pildong – Junggu- thủ đô Seoul
 Cấp độ các lớp Cấp 1 ~ cấp 6
 1 học kỳ 10 tuần, mỗi tuần 5 ngày (thứ 2 ~ thứ 60 mỗi ngày 4 tiếng, một học kỳ 200 tiếng
Thời gian tiết học 1 ngày 4 tiếng 9 : 00 ~ 13 : 00 (cấp 3 ~ cấp 6)   13 : 00 ~ 17 : 00 (cấp 1 ~ cấp 2) ※ cũng có một số lớp sơ cấp học buổi sáng
Trải nghiệm văn hóa Một tuần một lần mở lớp trải nghiệm văn hóa.
 Số học sinh Tiêu chuẩn: 12 người
 Kiểm tra năng lực level test Là kỳ thi để sắp xếp lớp trước khi bắt đầu học kỳ 1. Kỳ thi bao gồm các bài thi nói,nghe,  đọc, viết. đây là kỳ thi bắt buộc vì nó quyết định lớp thích hợp với năng lực của các bạn các bạn
 Tỷ lệ đi học đầy đủ Tham gia đủ trên 80% (160 tiếng) tổng số giờ học là một trong số những điều kiện để xét có được học tiếp lên đại học hay không