Tokyo Institute of Technology, Tokyo Tech

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ TOKYO (TOKYO TECH)

Năm 1881

Tokyo Tech là trường đại học quốc gia lớn nhất dành riêng cho khoa học và công nghệ, và một trung tâm lớn trên thế giới với công nghệ siêu máy tính và nghiên cứu vấn đề ngưng tụ.
Trường hiện đang được xếp hạng thứ 56 trong Bảng xếp hạng các trường Đại học hàng đầu thế giới của QS năm học 2015-2016 và đứng thứ 201-205 trong Bảng xếp hạng các trường Đại học hàng đầu thế giới của Times Higher Education năm học 2015-2016.
Trường xếp hạng cao về đào tạo trong lĩnh vực công nghệ.
Trường xếp hạng 48 thế giới về số lượng sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp.
Trường xếp hạng 14 những trường có chất lượng giáo dục hàng đầu châu Á.
Hiện nay trường đang nhận khoảng 9,802 sinh viên, trong đó khoảng 49% là sinh viên Cử nhân, 51% còn lại là sinh viên Sau Đại học. Bên cạnh đó, số lượng sinh viên quốc tế là 1,053 sinh viên, trong đó 17% đang theo học các chương trình Cử nhân và 83% lựa chọn các chương trình Sau Đại học.


Tên tiếng Anh: Tokyo Institute of Technology, Tokyo Tech.

Tên tiếng Nhật: 東京工業大学, 東工大

Địa chỉ: 2-12-1 Ookayama, Meguro-ku, Tokyo

Tokyo Tech là trường đại học quốc gia lớn nhất dành riêng cho khoa học và công nghệ, và một trung tâm lớn trên thế giới với công nghệ siêu máy tính và nghiên cứu vấn đề ngưng tụ. Tokyo Tech đưa ra Chương trình Sau đại học Quốc tế (IGP) trong năm 2007 như là một cơ hội cho sinh viên quốc tế quan tâm, những người có thể biết một chút hoặc không biết tiếng Nhật, để ghi danh vào khóa học Thạc sĩ Tokyo Tech hoặc chương trình tiến sĩ và theo đuổi một bằng cấp cao tại Nhật Bản.
Trường hiện đang được xếp hạng thứ 56 trong Bảng xếp hạng các trường Đại học hàng đầu thế giới của QS năm học 2015-2016 và đứng thứ 201-205 trong Bảng xếp hạng các trường Đại học hàng đầu thế giới của Times Higher Education năm học 2015-2016.
Trường xếp hạng cao về đào tạo trong lĩnh vực công nghệ.
Trường xếp hạng 48 thế giới về số lượng sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp.
Trường xếp hạng 14 những trường có chất lượng giáo dục hàng đầu châu Á.
Hiện nay trường đang nhận khoảng 9,802 sinh viên, trong đó khoảng 49% là sinh viên Cử nhân, 51% còn lại là sinh viên Sau Đại học. Bên cạnh đó, số lượng sinh viên quốc tế là 1,053 sinh viên, trong đó 17% đang theo học các chương trình Cử nhân và 83% lựa chọn các chương trình Sau Đại học.

Tokyo Tech

Tokyo Tech