TRƯỜNG ĐẠI HỌC KONYANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KONYANG

Năm 1991

Trường Đại học Konyang có cơ sở chính nằm tại Nonsan và Bệnh viện Đại học Konyang nằm tại Daejeon.

Konyang là một trường đại học đã đạt được những thành tựu đáng kể và là đại học nổi tiếng về tỷ lệ đầu ra xin được việc làm và đào tạo chất lương cao ở Hàn Quốc.
Lượng tuyển sinh hàng năm của trường khoảng 8-10.000 sinh viên.
Trường Đại học Konyang thuộc nhóm các trường đại học tư thục Hàn Quốc có chi phí học tập thấp nhất.
Trường Đại học Konyang là một trường ĐẠI HỌC KIỂU MẪU. Được nhận giải thưởng kinh doanh đạo đức, được bộ giáo dục Hàn Quốc bình chọn là “Trường đại học đi đầu trong việc phát triển công tác giáo dục hệ đại học (ACE).


[gusta_post_listing card_design=”3028″ number_of_columns=”2″ number_of_columns_tablet=”2″ number_of_columns_mobile=”2″ gap=”25″ load_more_style=”all” vc_id=”post-listing-ts” sub_groups=”load_more_button” category_include=”377″]

Trường Đại học Konyang

Tên tiếng Anh: Konyang University

Tên tiếng Hàn: 건양대학교

Địa chỉ: 30-1 Nae-dong, Nonsan, Chungcheongnam-do, South Korea.

Trường Đại học Konyang

Trường Đại học Konyang

Trường Kongyang có cơ sở chính nằm tại Nonsan và Bệnh viện Đại học Konyang nằm tại Daejeon.
Konyang là một trường đại học đã đạt được những thành tựu đáng kể và là đại học nổi tiếng về tỷ lệ đầu ra xin được việc làm và đào tạo chất lương cao ở Hàn Quốc.
Lượng tuyển sinh hàng năm của trường khoảng 8.000-10.000 sinh viên.
Trường Đại học Konyang thuộc nhóm các trường đại học tư thục Hàn Quốc có chi phí học tập thấp nhất.
Trường Đại học Konyang là một trường ĐẠI HỌC KIỂU MẪU. Được nhận giải thưởng kinh doanh đạo đức, được bộ giáo dục Hàn Quốc bình chọn là “Trường đại học đi đầu trong việc phát triển công tác giáo dục hệ đại học (ACE).
Trong năm 2013 trường Kongyang được Bộ giáo dục Hàn Quốc đánh giá xếp thứ ba trong cả nước trong số các trường hệ đại học bốn năm
Năm 2014, Konyang đã được phê duyệt bảy dự án khác nhau về giáo dục và được tài trợ với tổng số tiền là 49 tỷ won.
Năm 2016, trường đại học là một trong 21 trường đại học được Bộ Giáo dục Hàn Quốc chọn là một phần của PRIME (PRogram for Education-Matched Education), một dự án được thiết kế để giảm hạn ngạch cho sinh viên nhập học về khoa học xã hội và nhân văn tăng số lượng trong các lĩnh vực kỹ thuật. Chương trình do Nhà nước cung cấp hàng tỷ wons (triệu đô la) cho các trường học, sẽ kéo dài trong ba năm kể từ năm 2017.

Trường Đại học Konyang

Sinh viên Trường Đại học Konyang

Các ngành học của trường Konyang như sau:

Học phí các hệ học của trường Konyang như sau:

(Đơn vị : Won/năm)

– Học tiếng Hàn: 1.500.000

– Đại học: 2.600.000 – 4.200.000

– Sau đại học: 2.300.000 – 4.800.000

Trường Đại học Konyang

Trường Đại học Konyang

THÔNG BÁO
[gusta_post_listing card_design=”3028″ number_of_columns=”2″ number_of_columns_tablet=”2″ number_of_columns_mobile=”2″ gap=”25″ load_more_style=”all” vc_id=”post-listing-ts” sub_groups=”load_more_button” category_include=”377″]
THÔNG TIN TRƯỜNG

Trường Đại học Konyang

Tên tiếng Anh: Konyang University

Tên tiếng Hàn: 건양대학교

Địa chỉ: 30-1 Nae-dong, Nonsan, Chungcheongnam-do, South Korea.

Trường Đại học Konyang

Trường Đại học Konyang

Trường Kongyang có cơ sở chính nằm tại Nonsan và Bệnh viện Đại học Konyang nằm tại Daejeon.
Konyang là một trường đại học đã đạt được những thành tựu đáng kể và là đại học nổi tiếng về tỷ lệ đầu ra xin được việc làm và đào tạo chất lương cao ở Hàn Quốc.
Lượng tuyển sinh hàng năm của trường khoảng 8.000-10.000 sinh viên.
Trường Đại học Konyang thuộc nhóm các trường đại học tư thục Hàn Quốc có chi phí học tập thấp nhất.
Trường Đại học Konyang là một trường ĐẠI HỌC KIỂU MẪU. Được nhận giải thưởng kinh doanh đạo đức, được bộ giáo dục Hàn Quốc bình chọn là “Trường đại học đi đầu trong việc phát triển công tác giáo dục hệ đại học (ACE).
Trong năm 2013 trường Kongyang được Bộ giáo dục Hàn Quốc đánh giá xếp thứ ba trong cả nước trong số các trường hệ đại học bốn năm
Năm 2014, Konyang đã được phê duyệt bảy dự án khác nhau về giáo dục và được tài trợ với tổng số tiền là 49 tỷ won.
Năm 2016, trường đại học là một trong 21 trường đại học được Bộ Giáo dục Hàn Quốc chọn là một phần của PRIME (PRogram for Education-Matched Education), một dự án được thiết kế để giảm hạn ngạch cho sinh viên nhập học về khoa học xã hội và nhân văn tăng số lượng trong các lĩnh vực kỹ thuật. Chương trình do Nhà nước cung cấp hàng tỷ wons (triệu đô la) cho các trường học, sẽ kéo dài trong ba năm kể từ năm 2017.

Trường Đại học Konyang

Sinh viên Trường Đại học Konyang

NGÀNH HỌC

Các ngành học của trường Konyang như sau:

HỌC PHÍ

Học phí các hệ học của trường Konyang như sau:

(Đơn vị : Won/năm)

– Học tiếng Hàn: 1.500.000

– Đại học: 2.600.000 – 4.200.000

– Sau đại học: 2.300.000 – 4.800.000

Trường Đại học Konyang

Trường Đại học Konyang