TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y NGUYÊN BỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y NGUYÊN BỘI

Năm 1964

Trường Đại học Y Nguyên Bội (YUMT) là một trong những trường đại học tốt nhất của Đài Loan trong đào tạo lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe.

Với sự gia tăng dân số già ở Đài Loan ngày một tăng, vì vậy nhu cầu về chăm sóc sức khỏe và điều trị y tế của Đài Loan ngày càng cao. Với trình độ chuyên môn vượt trội được đào tạo tại trường, toàn bộ sinh viên của trường khi ra trường đều có việc làm với chế độ đãi ngộ rất tốt.
Đại học Y Nguyên Bội là trường đại học đầu tiên của Đài Loan chuyên đào tạo  và ứng dụng công nghệ y tế. Đại học Y Nguyên Bội đã đào tạo hàng ngàn chuyên gia y tế và họ đang là lực lượng nòng cốt quan trọng của ngành y tế và chăm sóc sức khỏe của Đài Loan.
Là trường nhiều năm dẫn đầu về tỷ lệ bình chọn các trường được doanh nghiệp yêu thích nhất,trường dạy học sinh về thái độ làm việc và kỹ năng tốt nhất.


[gusta_post_listing card_design=”3028″ number_of_columns=”2″ number_of_columns_tablet=”2″ number_of_columns_mobile=”2″ gap=”25″ load_more_style=”all” vc_id=”post-listing-ts” sub_groups=”load_more_button” category_include=”26″]

Trường Đại học Y Nguyên Bội

Tên tiếng Anh: Yuanpei University of Medical Technology (YUMT)

Tên tiếng Trung Quốc: 元 培 醫 事 科 技 大 學

Địa chỉ: 306, Yuanpei Street, Hsinchu 30015, Taiwan, R.O.C

Đại học Y Nguyên Bội (YUMT) là một trong những trường đại học tốt nhất của Đài Loan trong đào tạo lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe.
Với sự gia tăng dân số già ở Đài Loan ngày một tăng, vì vậy nhu cầu về chăm sóc sức khỏe và điều trị y tế của Đài Loan ngày càng cao. Với trình độ chuyên môn vượt trội được đào tạo tại trường, toàn bộ sinh viên của trường khi ra trường đều có việc làm với chế độ đãi ngộ rất tốt.
Đại học Y Nguyên Bội là trường đại học đầu tiên của Đài Loan chuyên đào tạo  và ứng dụng công nghệ y tế. Đại học Y Nguyên Bội đã đào tạo hàng ngàn chuyên gia y tế và họ đang là lực lượng nòng cốt quan trọng của ngành y tế và chăm sóc sức khỏe của Đài Loan.
Là trường nhiều năm dẫn đầu về tỷ lệ bình chọn các trường được doanh nghiệp yêu thích nhất,trường dạy học sinh về thái độ làm việc và kỹ năng tốt nhất.
Có hơn 500 chương trình để học sinh lựa chọn lựa. Toàn bộ các chương trình đào tạo đều kết hợp thực hành thực tế.
Ngoài ra, Đại học Y Nguyên Bội còn hợp tác với nhiều chương trình y tế với các tổ chức y tế các nước. Vì vậy, sinh viên của trường đều có cơ hội làm việc tại các cơ sở y tế hàng đầu trên thế giới.
Bằng cấp của nhà trường được công nhận trên nhiều quốc gia phát triển trên thế giới.
Đến nay, Đại học Y Nguyên Bội có ba trường cao đẳng, 16 khoa, và 09 trường đào tạo sau đại học để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về lượng các chuyên gia Y tế công nghệ cao phục vụ cộng đồng.

Yuanpei University of Medical Technology

Tập thể lãnh đạo Đại học Y Nguyên Bội (YUMT)

Đến nay, Đại học Y Nguyên Bội có ba trường cao đẳng, 16 khoa, và 09 trường đào tạo sau đại học để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về lượng các chuyên gia Y tế công nghệ cao phục vụ cộng đồng.

Các trường Đại học trực thuộc:

-Đại học Khoa học và Công nghệ Y học
-Khoa Y tế và Quản lý Giải trí
-Cao đẳng quản lý và ngôn ngữ
-Đại học Khoa học Y tế
-Trường Cao đẳng Khoa học và Công nghệ An sinh
-Trung tâm giáo dục tổng hợp

Các ngành đào tạo:
Kỹ thuật và Sức khỏe Môi trường (Chương trình Thạc sĩ)
Khoa học Thực phẩm (Chương trình Thạc sĩ)
Quản lý nhà hàng
Công nghệ sinh học và Công nghệ dược phẩm (Chương trình Thạc sĩ)
Chương trình Cử nhân xúc tiến Y tế Quốc tế
Hội thảo & Triển lãm & Quản lý Văn hóa và Sáng tạo (Chương trình Cử nhân)
Chương trình Cử nhân ứng dụng truyền thông kỹ thuật số và mạng
Quản lý thông tin (Thạc sĩ quản lý đổi mới kỹ thuật số)
Quản lý doanh nghiệp (Chương trình Thạc sĩ)
Ứng dụng công nghệ di động
Ngoại ngữ ứng dụng
Quản lý du lịch và giải trí

Yuanpei University of Medical Technology

Yuanpei University of Medical Technology

Yuanpei University of Medical Technology

Các Công ty thực tập và thu nhập

Yuanpei University of Medical Technology

Trường Đại học Y Nguyên Bội có các khu kí túc xá hiện đại, sạch sẽ, đáp ứng hàng ngàn học sinh tham gia học tập và sinh hoạt.
Mức chi phí các khu kí túc xá như sau:
KTX Dongyuan, Juyuan
Chi phí 9.300 NTS/ mỗi học kỳ
KTX Zhuyuan
Phòng ngủ tập thể dành cho nam và nữ
Các suite giường đôi có giá 10,500 NTS / học kỳ và các suite đơn có giá 18.500 NTS / học kỳ.
(Chưa tính tiền điện)
KTX Yangming Academy
Ký túc xá nam và nữ $ 23,500 / học kỳ
(Chưa tính tiền điện)

THÔNG BÁO
[gusta_post_listing card_design=”3028″ number_of_columns=”2″ number_of_columns_tablet=”2″ number_of_columns_mobile=”2″ gap=”25″ load_more_style=”all” vc_id=”post-listing-ts” sub_groups=”load_more_button” category_include=”26″]
THÔNG TIN TRƯỜNG

Trường Đại học Y Nguyên Bội

Tên tiếng Anh: Yuanpei University of Medical Technology (YUMT)

Tên tiếng Trung Quốc: 元 培 醫 事 科 技 大 學

Địa chỉ: 306, Yuanpei Street, Hsinchu 30015, Taiwan, R.O.C

Đại học Y Nguyên Bội (YUMT) là một trong những trường đại học tốt nhất của Đài Loan trong đào tạo lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe.
Với sự gia tăng dân số già ở Đài Loan ngày một tăng, vì vậy nhu cầu về chăm sóc sức khỏe và điều trị y tế của Đài Loan ngày càng cao. Với trình độ chuyên môn vượt trội được đào tạo tại trường, toàn bộ sinh viên của trường khi ra trường đều có việc làm với chế độ đãi ngộ rất tốt.
Đại học Y Nguyên Bội là trường đại học đầu tiên của Đài Loan chuyên đào tạo  và ứng dụng công nghệ y tế. Đại học Y Nguyên Bội đã đào tạo hàng ngàn chuyên gia y tế và họ đang là lực lượng nòng cốt quan trọng của ngành y tế và chăm sóc sức khỏe của Đài Loan.
Là trường nhiều năm dẫn đầu về tỷ lệ bình chọn các trường được doanh nghiệp yêu thích nhất,trường dạy học sinh về thái độ làm việc và kỹ năng tốt nhất.
Có hơn 500 chương trình để học sinh lựa chọn lựa. Toàn bộ các chương trình đào tạo đều kết hợp thực hành thực tế.
Ngoài ra, Đại học Y Nguyên Bội còn hợp tác với nhiều chương trình y tế với các tổ chức y tế các nước. Vì vậy, sinh viên của trường đều có cơ hội làm việc tại các cơ sở y tế hàng đầu trên thế giới.
Bằng cấp của nhà trường được công nhận trên nhiều quốc gia phát triển trên thế giới.
Đến nay, Đại học Y Nguyên Bội có ba trường cao đẳng, 16 khoa, và 09 trường đào tạo sau đại học để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về lượng các chuyên gia Y tế công nghệ cao phục vụ cộng đồng.

Yuanpei University of Medical Technology

Tập thể lãnh đạo Đại học Y Nguyên Bội (YUMT)

NGÀNH HỌC

Đến nay, Đại học Y Nguyên Bội có ba trường cao đẳng, 16 khoa, và 09 trường đào tạo sau đại học để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về lượng các chuyên gia Y tế công nghệ cao phục vụ cộng đồng.

Các trường Đại học trực thuộc:

-Đại học Khoa học và Công nghệ Y học
-Khoa Y tế và Quản lý Giải trí
-Cao đẳng quản lý và ngôn ngữ
-Đại học Khoa học Y tế
-Trường Cao đẳng Khoa học và Công nghệ An sinh
-Trung tâm giáo dục tổng hợp

Các ngành đào tạo:
Kỹ thuật và Sức khỏe Môi trường (Chương trình Thạc sĩ)
Khoa học Thực phẩm (Chương trình Thạc sĩ)
Quản lý nhà hàng
Công nghệ sinh học và Công nghệ dược phẩm (Chương trình Thạc sĩ)
Chương trình Cử nhân xúc tiến Y tế Quốc tế
Hội thảo & Triển lãm & Quản lý Văn hóa và Sáng tạo (Chương trình Cử nhân)
Chương trình Cử nhân ứng dụng truyền thông kỹ thuật số và mạng
Quản lý thông tin (Thạc sĩ quản lý đổi mới kỹ thuật số)
Quản lý doanh nghiệp (Chương trình Thạc sĩ)
Ứng dụng công nghệ di động
Ngoại ngữ ứng dụng
Quản lý du lịch và giải trí

Yuanpei University of Medical Technology

Yuanpei University of Medical Technology

HỌC PHÍ

Yuanpei University of Medical Technology

Các Công ty thực tập và thu nhập

Yuanpei University of Medical Technology

KÍ TÚC XÁ

Trường Đại học Y Nguyên Bội có các khu kí túc xá hiện đại, sạch sẽ, đáp ứng hàng ngàn học sinh tham gia học tập và sinh hoạt.
Mức chi phí các khu kí túc xá như sau:
KTX Dongyuan, Juyuan
Chi phí 9.300 NTS/ mỗi học kỳ
KTX Zhuyuan
Phòng ngủ tập thể dành cho nam và nữ
Các suite giường đôi có giá 10,500 NTS / học kỳ và các suite đơn có giá 18.500 NTS / học kỳ.
(Chưa tính tiền điện)
KTX Yangming Academy
Ký túc xá nam và nữ $ 23,500 / học kỳ
(Chưa tính tiền điện)