TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔN SƠN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔN SƠN

Năm 1965

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔN SƠN (Kun Shan) thành lập ngày 29/04/1965 với tên gọi Viện Công Nghệ Kun Shan.

Tháng 8 năm 2000, Học viện công nghệ Kun Shan phát triển thành Đại học Công nghệ Kun Shan và phát triển mở rộng đào tạo ở các ngành khác nhau để kịp thời đáp ứng nhu cầu xã hội.

Hiện nay, trường hiện có 7 cơ sở đào tạo ở các lĩnh vực khác nhau: Kỹ thuật, Quản trị và doanh nghiệp, Nhân văn, Truyền thông sáng tạo và Công nghệ thông tin.

Hiện nay có tới hơn 14.000 sinh viên đại học và sau đại học đến từ 20 quốc gia.


[gusta_post_listing card_design=”3028″ number_of_columns=”2″ number_of_columns_tablet=”2″ number_of_columns_mobile=”2″ gap=”25″ load_more_style=”all” vc_id=”post-listing-ts” sub_groups=”load_more_button” category_include=”26″]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔN SƠN

Tên tiếng Anh: Kun Shan University
Tên tiếng Trung: 崑山科技大學
Địa chỉ: đường Da Wan, thành phố Yung Kang, tỉnh Đài Nam
Đại học Côn Sơn (Kun Shan) thành lập ngày 29/04/1965 với tên gọi Viện Công Nghệ Kun Shan.
Tháng 8 năm 2000, Học viện công nghệ Kun Shan phát triển thành Đại học Công nghệ Kun Shan và phát triển mở rộng đào tạo ở các ngành khác nhau để kịp thời đáp ứng nhu cầu xã hội.
Hiện nay, trường hiện có 7 cơ sở đào tạo ở các lĩnh vực khác nhau: Kỹ thuật, Quản trị và doanh nghiệp, Nhân văn, Truyền thông sáng tạo và Công nghệ thông tin.
Hiện nay có tới hơn 14.000 sinh viên đại học và sau đại học đến từ 20 quốc gia.
Trong 50 năm qua, Đại học Kun Shan đã không ngừng phát triển để thích nghi với sự phát triển của xã hội. Nhà trường luôn cập nhật các công nghệ mới, tiên tiến và áp dụng các tiêu chuẩn giáo dục cao nhằm tích hợp cả giáo dục công nghệ và các mối quan tâm nhân văn để phát triển các chuyên gia kỹ thuật sáng tạo.

ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔN SƠN

Các kỳ nhập học: Tháng 9, Tháng 2

 Hạn chót ứng tuyển:

– Kỳ mùa thu: 31/05

– Kỳ mùa xuân: 30/11

Chương trình học bằng tiếng Anh

Cơ sở/ Trường Khoa Đại học Thạc sĩ Tiến sĩ
Kỹ thuật Kỹ thuật máy móc x x X
Quản trị & doanh nghiệp Quản trị kinh doanh x
Truyền thông sáng tạo Thiết kế truyền thông nghe nhìn *

(*): Một số môn học trong chương trình này dạy bằng tiếng Trung 

Chương trình học bằng tiếng Trung

Cơ sở/ Trường Khoa Đại học Thạc sĩ Tiến sĩ
Kỹ thuật Kỹ thuật điện quang x x
Kỹ thuật vật liệu x x
Kỹ thuật máy móc x x x
Kỹ thuật điện x x
Kỹ thuật điện tử x x
Kỹ thuật môi trường x x
Quản trị & Doanh nghiệp Quản trị kinh doanh x x
Thương mại quốc tế x
Kế toán x
Quản trị bất động sản x x
Tài chính ngân hàng x
Truyền thông sáng tạo Thiết kế truyền thông nghe nhìn x x
Thiết kế không gian x
Quan hệ Quốc tế và Quảng cáo x
Nghệ thuật phương tiện truyền thông x x
Ứng dụng đời sống con người Giáo dục và chăm sóc thiếu nhi x
Thể thao, sức khỏe x
Mô hình thời trang x
Văn hóa du lịch x
Quản trị ăn uống & nghệ thuật ẩm thực x
Công nghệ thông tin Quản trị thông tin x x
Kỹ thuật thông tin x
Truyền thông & Thông tin x x
Truyền thông & Máy tính x x

ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔN SƠN

Miễn học phí năm đầu

Học phí các năm: 52.000 TWD/kì

Nhà trường bố trí thực tập hưởng lương. Sau 4 năm thu nhập còn lại khoảng 400 triệu VNĐ

ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔN SƠN

Nhà trường có khu kí túc xá rộng rãi, quy mô và đầy đủ tiện nghi.

Chi phí: 8.800 TWD/kì

THÔNG BÁO
[gusta_post_listing card_design=”3028″ number_of_columns=”2″ number_of_columns_tablet=”2″ number_of_columns_mobile=”2″ gap=”25″ load_more_style=”all” vc_id=”post-listing-ts” sub_groups=”load_more_button” category_include=”26″]
THÔNG TIN TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔN SƠN

Tên tiếng Anh: Kun Shan University
Tên tiếng Trung: 崑山科技大學
Địa chỉ: đường Da Wan, thành phố Yung Kang, tỉnh Đài Nam
Đại học Côn Sơn (Kun Shan) thành lập ngày 29/04/1965 với tên gọi Viện Công Nghệ Kun Shan.
Tháng 8 năm 2000, Học viện công nghệ Kun Shan phát triển thành Đại học Công nghệ Kun Shan và phát triển mở rộng đào tạo ở các ngành khác nhau để kịp thời đáp ứng nhu cầu xã hội.
Hiện nay, trường hiện có 7 cơ sở đào tạo ở các lĩnh vực khác nhau: Kỹ thuật, Quản trị và doanh nghiệp, Nhân văn, Truyền thông sáng tạo và Công nghệ thông tin.
Hiện nay có tới hơn 14.000 sinh viên đại học và sau đại học đến từ 20 quốc gia.
Trong 50 năm qua, Đại học Kun Shan đã không ngừng phát triển để thích nghi với sự phát triển của xã hội. Nhà trường luôn cập nhật các công nghệ mới, tiên tiến và áp dụng các tiêu chuẩn giáo dục cao nhằm tích hợp cả giáo dục công nghệ và các mối quan tâm nhân văn để phát triển các chuyên gia kỹ thuật sáng tạo.

ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔN SƠN

NGÀNH HỌC

Các kỳ nhập học: Tháng 9, Tháng 2

 Hạn chót ứng tuyển:

– Kỳ mùa thu: 31/05

– Kỳ mùa xuân: 30/11

Chương trình học bằng tiếng Anh

Cơ sở/ Trường Khoa Đại học Thạc sĩ Tiến sĩ
Kỹ thuật Kỹ thuật máy móc x x X
Quản trị & doanh nghiệp Quản trị kinh doanh x
Truyền thông sáng tạo Thiết kế truyền thông nghe nhìn *

(*): Một số môn học trong chương trình này dạy bằng tiếng Trung 

Chương trình học bằng tiếng Trung

Cơ sở/ Trường Khoa Đại học Thạc sĩ Tiến sĩ
Kỹ thuật Kỹ thuật điện quang x x
Kỹ thuật vật liệu x x
Kỹ thuật máy móc x x x
Kỹ thuật điện x x
Kỹ thuật điện tử x x
Kỹ thuật môi trường x x
Quản trị & Doanh nghiệp Quản trị kinh doanh x x
Thương mại quốc tế x
Kế toán x
Quản trị bất động sản x x
Tài chính ngân hàng x
Truyền thông sáng tạo Thiết kế truyền thông nghe nhìn x x
Thiết kế không gian x
Quan hệ Quốc tế và Quảng cáo x
Nghệ thuật phương tiện truyền thông x x
Ứng dụng đời sống con người Giáo dục và chăm sóc thiếu nhi x
Thể thao, sức khỏe x
Mô hình thời trang x
Văn hóa du lịch x
Quản trị ăn uống & nghệ thuật ẩm thực x
Công nghệ thông tin Quản trị thông tin x x
Kỹ thuật thông tin x
Truyền thông & Thông tin x x
Truyền thông & Máy tính x x

ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔN SƠN

HỌC PHÍ

Miễn học phí năm đầu

Học phí các năm: 52.000 TWD/kì

Nhà trường bố trí thực tập hưởng lương. Sau 4 năm thu nhập còn lại khoảng 400 triệu VNĐ

ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔN SƠN

KÍ TÚC XÁ

Nhà trường có khu kí túc xá rộng rãi, quy mô và đầy đủ tiện nghi.

Chi phí: 8.800 TWD/kì