TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGHỀ ĐIỀU DƯỠNG LÃO KHOA VÀ DỊCH VỤ CỨU HỘ WERDAU

TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGHỀ ĐIỀU DƯỠNG LÃO KHOA VÀ DỊCH VỤ CỨU HỘ WERDAU

Năm 1992

TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGHỀ ĐIỀU DƯỠNG LÃO KHOA VÀ DỊCH VỤ CỨU HỘ WERDAU là trường đào tạo chăm sóc người già và cứu hộ hàng đầu của CH LB Đức.

Năm 2015, Trường Đào tạo nghề Điều dưỡng lão khoa và Dịch vụ Cứu hộ Werdau đã là một trong những đơn vị đầu tiên được Bộ Y tế Đức công nhận đạt chuẩn chăm sóc y tế khẩn cấp và là đơn vị đào tạo và cung cấp dịch vụ hàng đầu của Đức về chăm sóc sức khỏe người già và dịch vụ cứu hộ khẩn cấp.


[gusta_post_listing card_design=”3028″ number_of_columns=”2″ number_of_columns_tablet=”2″ number_of_columns_mobile=”2″ gap=”25″ load_more_style=”all” vc_id=”post-listing-ts” sub_groups=”load_more_button” category_include=”32″]

Der Altenpflege- und Notfallsanitäterschule WerdauTrường Đào tạo nghề Điều dưỡng lão khoa và Dịch vụ Cứu hộ Werdau

Tên tiếng Anh: the Altenpflege- and emergency paramedic school Werdau

Tên tiếng Đức: Der Altenpflege- und Notfallsanitäterschule Werdau

Địa chỉ: Zwickauer Straße 33, 08412 Werdau

Năm 2015, Trường Đào tạo nghề Điều dưỡng lão khoa và Dịch vụ Cứu hộ Werdau đã là một trong những đơn vị đầu tiên được Bộ Y tế Đức công nhận đạt chuẩn chăm sóc y tế khẩn cấp và là đơn vị đào tạo và cung cấp dịch vụ hàng đầu của Đức về chăm sóc sức khỏe người già và dịch vụ cứu hộ khẩn cấp.

the Altenpflege- and emergency paramedic school Werdau

Trường Đào tạo nghề Điều dưỡng lão khoa và Dịch vụ Cứu hộ Werdau

Khóa học:

>Paramedic – Khóa học cơ bản
>Paramedic – khóa học tốt nghiệp
>Đào tạo kết hợp cho nhân viên y tế / nhân viên y tế
>Đào tạo toàn thời gian như một nhân viên y tế
>Đào tạo nghề bổ sung như một nhân viên y tế
>Đào tạo ngắn hạn như một nhân viên y tế
>Đào tạo chéo cho y tá, y tá, y tá nhi khoa, y tá nhi để đào tạo như y tá
>Cấp cứu sớm
>Cố vấn can thiệp khủng hoảng giáo dục
>Chuyên gia kinh doanh
>Dịch vụ cứu hộ quản lý tổ chức
>Đào tạo hướng dẫn thực hành và trợ lý giảng dạy
>Trợ lý đào tạo giảng dạy cứu trợ
>Nhân viên vệ sinh trong các dịch vụ cứu hộ
>Nhân viên Chất lượng cho Dịch vụ Cứu hộ
>Trợ lý cứu hộ cho chức năng điều hành
>Tâm lý trong dịch vụ cứu hộ
>Dịch vụ cứu hộ đào tạo
>Người trả lời đầu tiên của ngày mai
>Sơ cứu theo UVV của các hiệp hội chuyên nghiệp
>Lái xe các lớp học giáo dục B, C1, C, CE
>Đào tạo nghề cho y tá lão khoa:
>Đào tạo toàn thời gian cho y tá lão khoa từ
>Đào tạo bán thời gian cho chăm sóc lão khoa
>Đào tạo ngắn hạn như một y tá lão khoa phù hợp với luật chăm sóc lão khoa toàn quốc.
>Giáo dục tiếp tục được nhà nước công nhận:
>Nhân viên điều dưỡng cho các nhiệm vụ quản lý trong các cơ sở chăm sóc – được công nhận chính thức theo SächSGfbWBVO
>Đào tạo giảng viên thực hành – nhà nước được công nhận theo SächSGfbWBVO
>Điều trị chăm sóc – khóa học thích ứng cho y tá lão khoa với acc đào tạo 2 năm. SächsGfbWBVO
>Các khóa đào tạo và đào tạo khác:
>Đại diện chất lượng trong các cơ sở chăm sóc và dịch vụ điều dưỡng
>Cán bộ vệ sinh trong cơ sở vật chất và dịch vụ điều dưỡng
>Các biện pháp cấp cứu, hồi sức và cứu trợ khẩn cấp trong việc chăm sóc người cao tuổi và điều dưỡng
>Tiêm – Đặt ống thông
>Chứng mất trí trong tuổi già – chăm sóc bệnh Alzheimer và chứng nhầm lẫn
>Đi cùng với bệnh nặng và tử vong
>Chăm sóc người say rượu và những người tự tử
>Tâm lý cho các nhà quản lý trong điều dưỡng
>Giáo dục thêm cho giảng viên thực tế
>Các khóa học tiếp tục cho nhân viên cấp cao

Der Altenpflege- und Notfallsanitäterschule Werdau

Der Altenpflege- und Notfallsanitäterschule Werdau

Chính phủ tài trợ vừa học vừa làm

Der Altenpflege- und Notfallsanitäterschule Werdau

Der Altenpflege- und Notfallsanitäterschule Werdau

THÔNG BÁO
[gusta_post_listing card_design=”3028″ number_of_columns=”2″ number_of_columns_tablet=”2″ number_of_columns_mobile=”2″ gap=”25″ load_more_style=”all” vc_id=”post-listing-ts” sub_groups=”load_more_button” category_include=”32″]
THÔNG TIN TRƯỜNG

Der Altenpflege- und Notfallsanitäterschule WerdauTrường Đào tạo nghề Điều dưỡng lão khoa và Dịch vụ Cứu hộ Werdau

Tên tiếng Anh: the Altenpflege- and emergency paramedic school Werdau

Tên tiếng Đức: Der Altenpflege- und Notfallsanitäterschule Werdau

Địa chỉ: Zwickauer Straße 33, 08412 Werdau

Năm 2015, Trường Đào tạo nghề Điều dưỡng lão khoa và Dịch vụ Cứu hộ Werdau đã là một trong những đơn vị đầu tiên được Bộ Y tế Đức công nhận đạt chuẩn chăm sóc y tế khẩn cấp và là đơn vị đào tạo và cung cấp dịch vụ hàng đầu của Đức về chăm sóc sức khỏe người già và dịch vụ cứu hộ khẩn cấp.

the Altenpflege- and emergency paramedic school Werdau

Trường Đào tạo nghề Điều dưỡng lão khoa và Dịch vụ Cứu hộ Werdau

NGÀNH HỌC

Khóa học:

>Paramedic – Khóa học cơ bản
>Paramedic – khóa học tốt nghiệp
>Đào tạo kết hợp cho nhân viên y tế / nhân viên y tế
>Đào tạo toàn thời gian như một nhân viên y tế
>Đào tạo nghề bổ sung như một nhân viên y tế
>Đào tạo ngắn hạn như một nhân viên y tế
>Đào tạo chéo cho y tá, y tá, y tá nhi khoa, y tá nhi để đào tạo như y tá
>Cấp cứu sớm
>Cố vấn can thiệp khủng hoảng giáo dục
>Chuyên gia kinh doanh
>Dịch vụ cứu hộ quản lý tổ chức
>Đào tạo hướng dẫn thực hành và trợ lý giảng dạy
>Trợ lý đào tạo giảng dạy cứu trợ
>Nhân viên vệ sinh trong các dịch vụ cứu hộ
>Nhân viên Chất lượng cho Dịch vụ Cứu hộ
>Trợ lý cứu hộ cho chức năng điều hành
>Tâm lý trong dịch vụ cứu hộ
>Dịch vụ cứu hộ đào tạo
>Người trả lời đầu tiên của ngày mai
>Sơ cứu theo UVV của các hiệp hội chuyên nghiệp
>Lái xe các lớp học giáo dục B, C1, C, CE
>Đào tạo nghề cho y tá lão khoa:
>Đào tạo toàn thời gian cho y tá lão khoa từ
>Đào tạo bán thời gian cho chăm sóc lão khoa
>Đào tạo ngắn hạn như một y tá lão khoa phù hợp với luật chăm sóc lão khoa toàn quốc.
>Giáo dục tiếp tục được nhà nước công nhận:
>Nhân viên điều dưỡng cho các nhiệm vụ quản lý trong các cơ sở chăm sóc – được công nhận chính thức theo SächSGfbWBVO
>Đào tạo giảng viên thực hành – nhà nước được công nhận theo SächSGfbWBVO
>Điều trị chăm sóc – khóa học thích ứng cho y tá lão khoa với acc đào tạo 2 năm. SächsGfbWBVO
>Các khóa đào tạo và đào tạo khác:
>Đại diện chất lượng trong các cơ sở chăm sóc và dịch vụ điều dưỡng
>Cán bộ vệ sinh trong cơ sở vật chất và dịch vụ điều dưỡng
>Các biện pháp cấp cứu, hồi sức và cứu trợ khẩn cấp trong việc chăm sóc người cao tuổi và điều dưỡng
>Tiêm – Đặt ống thông
>Chứng mất trí trong tuổi già – chăm sóc bệnh Alzheimer và chứng nhầm lẫn
>Đi cùng với bệnh nặng và tử vong
>Chăm sóc người say rượu và những người tự tử
>Tâm lý cho các nhà quản lý trong điều dưỡng
>Giáo dục thêm cho giảng viên thực tế
>Các khóa học tiếp tục cho nhân viên cấp cao

Der Altenpflege- und Notfallsanitäterschule Werdau

Der Altenpflege- und Notfallsanitäterschule Werdau

HỌC PHÍ

Chính phủ tài trợ vừa học vừa làm

Der Altenpflege- und Notfallsanitäterschule Werdau

Der Altenpflege- und Notfallsanitäterschule Werdau