Sinh viên Việt Nam viết về bóng đá, nhận học bổng 6,4 tỷ