DU HỌC SINH TẠI HÀN QUÔC BỎ TRỐN-HẬU QUẢ KHÔN LƯỜNG