Du học Đài Loan thì học tiếng Trung hay tiếng Anh?

Ở Đài Loan, ngôn ngữ được sử dụng chủ yếu là tiếng Trung (phồn thể), và tiếng Anh. Xu thế toàn cầu hóa, thế giới phẳng khiến ngoại ngữ tiếng Trung, tiếng Anh lên ngôi. Vậy cùng là đi học, vừa học được tiếng Trung vừa cải thiện được tiếng Anh, vừa có kiến thức về chuyên môn.