ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT THỤ ĐỨC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT THỤ ĐỨC

Năm 1986

Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Thụ Đức tiền thân là Học viện Tư Thục Khoa học – Kỹ thuật Thụ Đức đã được thành lập vào năm 1986, tại Yen-Chau-Kaohsiung.

Ngày 1 tháng 8 năm 2000, Trường chính thức được Bộ giáo dục phê duyệt đổi tên thành Đại học Khoa học – Kĩ thuật Thu Đức và trở thành Học viện đầu tiên ở phía nam đổi tên thành Đại học Khoa học – kỹ thuật.


[gusta_post_listing card_design=”3028″ number_of_columns=”2″ number_of_columns_tablet=”2″ number_of_columns_mobile=”2″ gap=”25″ load_more_style=”all” vc_id=”post-listing-ts” sub_groups=”load_more_button” category_include=”26″]

Tên tiếng Anh: Shu-Te University

Tên tiếng Việt: Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Thụ Đức

Tên tiếng Trung: 樹德科技大學

Địa chỉ: No. 59, Hengshan Road, Yanchao District, Kaohsiung City, Taiwan 824

dai-hoc-khoa-hoc-ky-thuat-thu-ducTrường Đại học Khoa học Kỹ thuật Thụ Đức tiền thân là Học viện Tư Thục Khoa học – Kỹ thuật Thụ Đức đã được thành lập vào năm 1986, tại Yen-Chau-Kaohsiung. Ngày 1 tháng 8 năm 2000, Trường chính thức được Bộ giáo dục phê duyệt đổi tên thành Đại học Khoa học – Kĩ thuật Thu Đức và trở thành Học viện đầu tiên ở phía nam đổi tên thành Đại học Khoa học – kỹ thuật.

Phương châm đào tạo của nhà trường là:

“Học thuật, Tri thức & tính cách vui vẻ, tràn đầy hi vọng”

Trường luôn cam kết phát triển sinh viên với các kỹ năng và kiến ​​thức không chỉ trong khoa học và nhân văn mà còn trong lãnh đạo tổ chức và giải quyết vấn đề.

Trường có tòa nhà quản lý hành chính, lễ đường đa chức năng hiện đại với tổng diện tích 28.764m2, trang bị các thiết bị phụ trợ: Lễ đường đa chức năng cao 6 tầng có sân bóng chuyền, cầu lông, bóng rổ trong nhà và sàn diễn sâu 10.5m, rộng 26.8m, cao 10m, cho các đoàn thể trong trường và ngoài trường sử dụng; Tầng hầm có phòng tập thể hình, thể dục thẩm mỹ, phòng tập đoàn thể, và phòng biểu diễn nghệ thuật.

dai-hoc-khoa-hoc-ky-thuat-thu-duc

Chuyên ngành đào tạo của Trường chuyên về các lĩnh vực:

>Khoa kĩ sư thông tin – Cao Học
>Khoa Khoa Hoc Máy Tính và Kỹ Sư Thông Tin
>Khoa QTKD – Cao Học
>Khoa tài chính tiền tệ Cao học
>Khoa máy tính và truyền thông
>Khoa quản trị công nghiệp
>Khoa quản trị thông tin
>Khoa tài chính tiền tệ
>Học viện KHXH ứng dụng
>Khoa thương mại quốc tế
>Khoa mẫu giáo – Cao học
>Khoa quản trị du lịch
>Khoa Giới tính – Cao học
>Khoa thể dục thể thao
>Khoa mẫu giáo
>Khoa quản trị kho vận
>Khoa ngoại ngữ ứng dụng
>Khoa quản trị Marketing
>Học viện giáo dục cơ sở
>Viên quản trị thông tin
>Khoa máy tính truyền thông
>Khoa quản trị thông tin

 

Hệ đại học của Trường quy định khoản phí như sau:

+ 01 năm: NT$1.000

+ 02 năm: NT$2.000

+ 03 năm: NT$3.000

+ Với sinh viên người Hoa: NT$500

THÔNG BÁO
[gusta_post_listing card_design=”3028″ number_of_columns=”2″ number_of_columns_tablet=”2″ number_of_columns_mobile=”2″ gap=”25″ load_more_style=”all” vc_id=”post-listing-ts” sub_groups=”load_more_button” category_include=”26″]
THÔNG TIN TRƯỜNG

Tên tiếng Anh: Shu-Te University

Tên tiếng Việt: Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Thụ Đức

Tên tiếng Trung: 樹德科技大學

Địa chỉ: No. 59, Hengshan Road, Yanchao District, Kaohsiung City, Taiwan 824

dai-hoc-khoa-hoc-ky-thuat-thu-ducTrường Đại học Khoa học Kỹ thuật Thụ Đức tiền thân là Học viện Tư Thục Khoa học – Kỹ thuật Thụ Đức đã được thành lập vào năm 1986, tại Yen-Chau-Kaohsiung. Ngày 1 tháng 8 năm 2000, Trường chính thức được Bộ giáo dục phê duyệt đổi tên thành Đại học Khoa học – Kĩ thuật Thu Đức và trở thành Học viện đầu tiên ở phía nam đổi tên thành Đại học Khoa học – kỹ thuật.

Phương châm đào tạo của nhà trường là:

“Học thuật, Tri thức & tính cách vui vẻ, tràn đầy hi vọng”

Trường luôn cam kết phát triển sinh viên với các kỹ năng và kiến ​​thức không chỉ trong khoa học và nhân văn mà còn trong lãnh đạo tổ chức và giải quyết vấn đề.

Trường có tòa nhà quản lý hành chính, lễ đường đa chức năng hiện đại với tổng diện tích 28.764m2, trang bị các thiết bị phụ trợ: Lễ đường đa chức năng cao 6 tầng có sân bóng chuyền, cầu lông, bóng rổ trong nhà và sàn diễn sâu 10.5m, rộng 26.8m, cao 10m, cho các đoàn thể trong trường và ngoài trường sử dụng; Tầng hầm có phòng tập thể hình, thể dục thẩm mỹ, phòng tập đoàn thể, và phòng biểu diễn nghệ thuật.

dai-hoc-khoa-hoc-ky-thuat-thu-duc

NGÀNH HỌC

Chuyên ngành đào tạo của Trường chuyên về các lĩnh vực:

>Khoa kĩ sư thông tin – Cao Học
>Khoa Khoa Hoc Máy Tính và Kỹ Sư Thông Tin
>Khoa QTKD – Cao Học
>Khoa tài chính tiền tệ Cao học
>Khoa máy tính và truyền thông
>Khoa quản trị công nghiệp
>Khoa quản trị thông tin
>Khoa tài chính tiền tệ
>Học viện KHXH ứng dụng
>Khoa thương mại quốc tế
>Khoa mẫu giáo – Cao học
>Khoa quản trị du lịch
>Khoa Giới tính – Cao học
>Khoa thể dục thể thao
>Khoa mẫu giáo
>Khoa quản trị kho vận
>Khoa ngoại ngữ ứng dụng
>Khoa quản trị Marketing
>Học viện giáo dục cơ sở
>Viên quản trị thông tin
>Khoa máy tính truyền thông
>Khoa quản trị thông tin

 

HỌC PHÍ

Hệ đại học của Trường quy định khoản phí như sau:

+ 01 năm: NT$1.000

+ 02 năm: NT$2.000

+ 03 năm: NT$3.000

+ Với sinh viên người Hoa: NT$500