TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHỔ ANH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHỔ ANH

Năm 1977

Trường Đại học Phổ Anh là "Trường dạy nghề tư thục đầu tiên của Đài Loan".

Đồng thời, cũng là "Cơ sở dạy nghề tư nhân điều dưỡng đầu tiên của Đài Loan".
Trường Đại Học Phổ Anh là cái nôi đào tạo y tá lớn nhất Đài Loan.
Hiện tại có khoảng hơn 10.000 sinh viên từ các quốc gia đang học tập tại đây.
Trường ĐH Phổ Anh  bao gồm Trường Đào tạo Hộ lý, Trường Khoa học Y tế và Sức khỏe, Khoa Môi trường và Đời sống, và Trường Cao đẳng Nhân văn và Quản lý.


[gusta_post_listing card_design=”3028″ number_of_columns=”2″ number_of_columns_tablet=”2″ number_of_columns_mobile=”2″ gap=”25″ load_more_style=”all” vc_id=”post-listing-ts” sub_groups=”load_more_button” category_include=”26″]

Tên tiếng Anh: Fooyin University

Tên tiếng Việt: Trường Đại học Phổ Anh

Tên tiếng Trung: 輔英科技大學

Địa chỉ: 151 Jinxue Rd., Daliao Dist., Kaohsiung City 83102 , Taiwan (R.O.C.)

Trường Đại học Phổ Anh là “Trường dạy nghề tư thục đầu tiên của Đài Loan”.
Đồng thời, cũng là “Cơ sở dạy nghề tư nhân điều dưỡng đầu tiên của Đài Loan”.
Trường Đại Học Phổ Anh là cái nôi đào tạo y tá lớn nhất Đài Loan.
Hiện tại có khoảng hơn 10.000 sinh viên từ các quốc gia đang học tập tại đây.


Trường ĐH Phổ Anh  bao gồm Trường Đào tạo Hộ lý, Trường Khoa học Y tế và Sức khỏe, Khoa Môi trường và Đời sống, và Trường Cao đẳng Nhân văn và Quản lý.

 

 

 

Trường ĐH Phổ Anh đã được Bộ Giáo Dục Đài Loan công nhận và vinh danh với kế hoạch giảng dạy xuất sắc, đây là vinh dự lớn nhất trong số các trường y khoa ở miền nam Đài Loan.
Gần đây, Đại học Phổ Anh đã vươn lên top 10 trường đại học công nghệ với thành tích dạy và học xuất sắc. Được đánh giá cao trong Danh sách Xếp hạng các trường Đại học.

Chuyên ngành đào tạo của Trường chuyên về các lĩnh vực:

 • Khoa Y Tá, hộ lí
 • Khoa thí nghiệm Y học Khoa học và Công nghệ sinh học  
 • Khoa vật lý trị liệu  
 • Khoa chăm sóc người già và điều trị lâu dài
 • Khoa Dinh dưỡng và Khoa học Y tế
 • Khoa chăm sóc sức khỏe
 • Khoa chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh
 • Khoa Hóa học và Vật liệu ứng dụng
 • Khoa Công nghệ sinh học
 • Khoa An toàn vệ sinh lao động
 • Khoa Kỹ thuật và Khoa học Môi trường
 • Khoa chăm sóc trẻ em và các ngành nghề
 • Quản lý giải trí và công nghiệp giải trí
 • Khoa Y Tế và quản trị kinh doanh
 • Khoa quản lý công nghệ thông tin
 • Khoa ngoại ngữ

 

Các mức học phí chung quy định như sau:

Khoa và khóa đào Tạo

Học phí

(Đài tệ)

Chương trình cử nhân 2 năm, 4 năm

Khoa Y Tá, hộ lí

Khoa thí nghiệm Y học Khoa học và Công nghệ sinh học

Khoa vật lý trị liệu

Khoa chăm sóc người già và điều trị lâu dài

Khoa Dinh dưỡng và Khoa học Y tế

Khoa chăm sóc sức khỏe

Khoa chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh

 

 

 

Học phí: 39,810

Phí khác: 16,800

Tổng: 56,610

Khoa Hóa học và Vật liệu ứng dụng

Khoa Công nghệ sinh học

Khoa An toàn vệ sinh lao động

Khoa Kỹ thuật và Khoa học Môi trường

Học phí:  39,810

Phí khác: 14,060

Tổng: 53,870

Khoa chăm sóc trẻ em và các ngành nghề

Quản lý giải trí và công nghiệp giải trí

Khoa Y Tế và quản trị kinh doanh

Khoa quản lý công nghệ thông tin

Khoa ngoại ngữ

 

 

Học phí: 39,810,

Phí khác: 14,060

Tổng: 53,870

THÔNG BÁO
[gusta_post_listing card_design=”3028″ number_of_columns=”2″ number_of_columns_tablet=”2″ number_of_columns_mobile=”2″ gap=”25″ load_more_style=”all” vc_id=”post-listing-ts” sub_groups=”load_more_button” category_include=”26″]
THÔNG TIN TRƯỜNG

Tên tiếng Anh: Fooyin University

Tên tiếng Việt: Trường Đại học Phổ Anh

Tên tiếng Trung: 輔英科技大學

Địa chỉ: 151 Jinxue Rd., Daliao Dist., Kaohsiung City 83102 , Taiwan (R.O.C.)

Trường Đại học Phổ Anh là “Trường dạy nghề tư thục đầu tiên của Đài Loan”.
Đồng thời, cũng là “Cơ sở dạy nghề tư nhân điều dưỡng đầu tiên của Đài Loan”.
Trường Đại Học Phổ Anh là cái nôi đào tạo y tá lớn nhất Đài Loan.
Hiện tại có khoảng hơn 10.000 sinh viên từ các quốc gia đang học tập tại đây.


Trường ĐH Phổ Anh  bao gồm Trường Đào tạo Hộ lý, Trường Khoa học Y tế và Sức khỏe, Khoa Môi trường và Đời sống, và Trường Cao đẳng Nhân văn và Quản lý.

 

 

 

Trường ĐH Phổ Anh đã được Bộ Giáo Dục Đài Loan công nhận và vinh danh với kế hoạch giảng dạy xuất sắc, đây là vinh dự lớn nhất trong số các trường y khoa ở miền nam Đài Loan.
Gần đây, Đại học Phổ Anh đã vươn lên top 10 trường đại học công nghệ với thành tích dạy và học xuất sắc. Được đánh giá cao trong Danh sách Xếp hạng các trường Đại học.

NGÀNH HỌC

Chuyên ngành đào tạo của Trường chuyên về các lĩnh vực:

 • Khoa Y Tá, hộ lí
 • Khoa thí nghiệm Y học Khoa học và Công nghệ sinh học  
 • Khoa vật lý trị liệu  
 • Khoa chăm sóc người già và điều trị lâu dài
 • Khoa Dinh dưỡng và Khoa học Y tế
 • Khoa chăm sóc sức khỏe
 • Khoa chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh
 • Khoa Hóa học và Vật liệu ứng dụng
 • Khoa Công nghệ sinh học
 • Khoa An toàn vệ sinh lao động
 • Khoa Kỹ thuật và Khoa học Môi trường
 • Khoa chăm sóc trẻ em và các ngành nghề
 • Quản lý giải trí và công nghiệp giải trí
 • Khoa Y Tế và quản trị kinh doanh
 • Khoa quản lý công nghệ thông tin
 • Khoa ngoại ngữ

 

HỌC PHÍ

Các mức học phí chung quy định như sau:

Khoa và khóa đào Tạo

Học phí

(Đài tệ)

Chương trình cử nhân 2 năm, 4 năm

Khoa Y Tá, hộ lí

Khoa thí nghiệm Y học Khoa học và Công nghệ sinh học

Khoa vật lý trị liệu

Khoa chăm sóc người già và điều trị lâu dài

Khoa Dinh dưỡng và Khoa học Y tế

Khoa chăm sóc sức khỏe

Khoa chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh

 

 

 

Học phí: 39,810

Phí khác: 16,800

Tổng: 56,610

Khoa Hóa học và Vật liệu ứng dụng

Khoa Công nghệ sinh học

Khoa An toàn vệ sinh lao động

Khoa Kỹ thuật và Khoa học Môi trường

Học phí:  39,810

Phí khác: 14,060

Tổng: 53,870

Khoa chăm sóc trẻ em và các ngành nghề

Quản lý giải trí và công nghiệp giải trí

Khoa Y Tế và quản trị kinh doanh

Khoa quản lý công nghệ thông tin

Khoa ngoại ngữ

 

 

Học phí: 39,810,

Phí khác: 14,060

Tổng: 53,870