ĐẠI HỌC KINH TẾ GIFU (GIFU KEIZAI)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ GIFU (GIFU KEIZAI)

Năm 1967

Đại học kinh tế Gifu (Gifu Keizai) cung cấp các khóa học về Khoa học Thông tin Quản trị Kinh doanh và Chính sách Phúc lợi, ngoài chương trình tiếng Nhật cho sinh viên quốc tế.

Nhiệm vụ của Đại học Gifu Keizai để thúc đẩy sự phát triển của các thành viên có khả năng, đóng góp của xã hội.

Đại học Gifu Keizai hiện thực hiện nhiều chương trình đào tạo khác nhau, bao gồm khóa học tiếng Nhật kéo dài một năm, chương trình đại học bốn năm và chương trình sau đại học hai năm.


[gusta_post_listing card_design=”3028″ number_of_columns=”2″ number_of_columns_tablet=”2″ number_of_columns_mobile=”2″ gap=”25″ load_more_style=”all” vc_id=”post-listing-ts” sub_groups=”load_more_button” category_include=”21″]

Đại học kinh tế Gifu Keizai

Tên tiếng Anh: Gifu Keizai University

Tên tiếng Nhật: 岐阜経済大学

Địa chỉ:  5-50, Kitagata-cho, Ogaki-shi, Gifu-ken, 503-8550, JAPAN

Đại học kinh tế Gifu (Gifu Keizai) cung cấp các khóa học về Khoa học Thông tin Quản trị Kinh doanh và Chính sách Phúc lợi, ngoài chương trình tiếng Nhật cho sinh viên quốc tế.

Nhiệm vụ của Đại học Gifu Keizai để thúc đẩy sự phát triển của các thành viên có khả năng, đóng góp của xã hội.

Đại học Gifu Keizai hiện thực hiện nhiều chương trình đào tạo khác nhau, bao gồm khóa học tiếng Nhật kéo dài một năm, chương trình đại học bốn năm và chương trình sau đại học hai năm.

Gifu Keizai University

Gifu Keizai University

Học kì 1: 01/04 – 20/09

Học kì 2: 21/09-31/03

>Khoa quản trị kinh doanh
>Trường đại học
>Cao học Quản trị Kinh doanh Chương trình Thạc sĩ (Hai năm)
>Trường đại học
>Khoa Kinh tế
>Khoa Kinh tế (Bốn năm)
>Khóa Chính sách công (Bốn năm)
>Trường Quản trị Kinh doanh
>Thông tin và Truyền thông học (Bốn năm)
>Quản lý Thể thao (Bốn năm)
>Chương trình ngôn ngữ
>Chương trình tiếng Nhật cho sinh viên quốc tế (một năm)
1, Khoa kinh tế học:
Khoa kinh tế: Tập trung vào việc nghiên cứu các cơ chế và chức năng kinh tế nằm trongcuộc sống hang ngày, xem xét các chức năng này đã phát triển như thế nào và cố gắng giải quyết những vấn đề phát sinh trong nền kinh tế Nhật Bản và các vấn đề thế giới.
Vụ chính sách công: Tập trung nghiên cứu cấu trúc của cộng đồng mà cuộc sống của chúng ta dựa vào. Trọng tâm là kiểm tra phúc lợi công cộng và các hoạt động của nó được thúc đẩy không chỉ bởi chính quyền hành chính mà còn cả cá nhân trong cộng đồng, những người cố gắng tạo ra các mối quan hệ xã hội thông qua mạng lưới hỗ trợ lẫn nhau.
2, Khoa quản trị kinh doanh:
Quản trị kinh doanh và thể thao: Giúp sinh viên thừa nhận và hiểu rõ mối quan hệ lý tưởng giữa thể thao và sức khỏe và sau đó sử dụng kiến thức này theo quan điểm của quản trị kinh doanh. Đào tạo và giảng dạy ra các giáo viên thể dục thể thao, chuyên gia giải trí và những người có chuyên môn liên quan có thể đóng góp trong lĩnh vực kinh doanh thể thao.
Thông tin và nghiên cứu về truyền thông: Học viên sẽ có kiến ​​thức chuyên sâu về cách sử dụng thông tin trong thời đại của chúng ta về CNTT và các mạng đa phương tiện, nghiên cứu các chủ đề như thiết kế đồ hoạ khi họ phát triển kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để tận dụng tốt nhất các máy tính trong môi trường quản lý.

Gifu Keizai University

Gifu Keizai University

Trường có nhiều chương trình hỗ trợ học bổng của chính phủ và doanh nghiệp

Đại học Gifu Keizai cung cấp chỗ ở ký túc xá cho sinh viên quốc tế, đủ chỗ cho tất cả sinh viên muốn sử dụng chỗ ở này. Tuy nhiên, sinh viên của Chương trình tiếng Nhật không được đảm bảo một nơi. Giá thuê hàng tháng dao động từ 15.000 yên – 30.000 yên.

Gifu Keizai University

Gifu Keizai University

THÔNG BÁO
[gusta_post_listing card_design=”3028″ number_of_columns=”2″ number_of_columns_tablet=”2″ number_of_columns_mobile=”2″ gap=”25″ load_more_style=”all” vc_id=”post-listing-ts” sub_groups=”load_more_button” category_include=”21″]
THÔNG TIN TRƯỜNG

Đại học kinh tế Gifu Keizai

Tên tiếng Anh: Gifu Keizai University

Tên tiếng Nhật: 岐阜経済大学

Địa chỉ:  5-50, Kitagata-cho, Ogaki-shi, Gifu-ken, 503-8550, JAPAN

Đại học kinh tế Gifu (Gifu Keizai) cung cấp các khóa học về Khoa học Thông tin Quản trị Kinh doanh và Chính sách Phúc lợi, ngoài chương trình tiếng Nhật cho sinh viên quốc tế.

Nhiệm vụ của Đại học Gifu Keizai để thúc đẩy sự phát triển của các thành viên có khả năng, đóng góp của xã hội.

Đại học Gifu Keizai hiện thực hiện nhiều chương trình đào tạo khác nhau, bao gồm khóa học tiếng Nhật kéo dài một năm, chương trình đại học bốn năm và chương trình sau đại học hai năm.

Gifu Keizai University

Gifu Keizai University

NGÀNH HỌC

Học kì 1: 01/04 – 20/09

Học kì 2: 21/09-31/03

>Khoa quản trị kinh doanh
>Trường đại học
>Cao học Quản trị Kinh doanh Chương trình Thạc sĩ (Hai năm)
>Trường đại học
>Khoa Kinh tế
>Khoa Kinh tế (Bốn năm)
>Khóa Chính sách công (Bốn năm)
>Trường Quản trị Kinh doanh
>Thông tin và Truyền thông học (Bốn năm)
>Quản lý Thể thao (Bốn năm)
>Chương trình ngôn ngữ
>Chương trình tiếng Nhật cho sinh viên quốc tế (một năm)
1, Khoa kinh tế học:
Khoa kinh tế: Tập trung vào việc nghiên cứu các cơ chế và chức năng kinh tế nằm trongcuộc sống hang ngày, xem xét các chức năng này đã phát triển như thế nào và cố gắng giải quyết những vấn đề phát sinh trong nền kinh tế Nhật Bản và các vấn đề thế giới.
Vụ chính sách công: Tập trung nghiên cứu cấu trúc của cộng đồng mà cuộc sống của chúng ta dựa vào. Trọng tâm là kiểm tra phúc lợi công cộng và các hoạt động của nó được thúc đẩy không chỉ bởi chính quyền hành chính mà còn cả cá nhân trong cộng đồng, những người cố gắng tạo ra các mối quan hệ xã hội thông qua mạng lưới hỗ trợ lẫn nhau.
2, Khoa quản trị kinh doanh:
Quản trị kinh doanh và thể thao: Giúp sinh viên thừa nhận và hiểu rõ mối quan hệ lý tưởng giữa thể thao và sức khỏe và sau đó sử dụng kiến thức này theo quan điểm của quản trị kinh doanh. Đào tạo và giảng dạy ra các giáo viên thể dục thể thao, chuyên gia giải trí và những người có chuyên môn liên quan có thể đóng góp trong lĩnh vực kinh doanh thể thao.
Thông tin và nghiên cứu về truyền thông: Học viên sẽ có kiến ​​thức chuyên sâu về cách sử dụng thông tin trong thời đại của chúng ta về CNTT và các mạng đa phương tiện, nghiên cứu các chủ đề như thiết kế đồ hoạ khi họ phát triển kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để tận dụng tốt nhất các máy tính trong môi trường quản lý.

Gifu Keizai University

Gifu Keizai University

HỌC PHÍ

Trường có nhiều chương trình hỗ trợ học bổng của chính phủ và doanh nghiệp

Đại học Gifu Keizai cung cấp chỗ ở ký túc xá cho sinh viên quốc tế, đủ chỗ cho tất cả sinh viên muốn sử dụng chỗ ở này. Tuy nhiên, sinh viên của Chương trình tiếng Nhật không được đảm bảo một nơi. Giá thuê hàng tháng dao động từ 15.000 yên – 30.000 yên.

Gifu Keizai University

Gifu Keizai University